Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen De Friese Meren (10-12-2012)

Dit item is verlopen op 01-01-2019.

De gemeente handhaaft op de kwaliteitseisen van de kinderopvang. Sinds 2012 is er gemeentelijk handhavingsbeleid met tevens een boetebeleid.
De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regelt onder meer de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Gemeenten hebben hierbij de taak gekregen toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en deze te handhaven. Het toezicht is neergelegd bij de GGD, de handhaving bij het college.

De Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen De Friese Meren kunt u vinden op www.overheid.nl.