WhatsApp buurtpreventiegroep

  • Tips voor het gebruik van een WhatsApp groep

    Hier vindt u een aantal tips voor het gebruik van een WhatsApp groep in uw buurt of wijk.

    Meer info
  • Afspraken met elkaar

    Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp-groep.

    Meer info