Werk zoeken

Wie kan werken moet werken. Lukt het niet zelf werk te vinden, dan ondersteunt de gemeente bij het vinden van een baan. Wij stimuleren werk boven een uitkering. Op deze pagina leest u meer over waar u terecht kunt.

Op zoek naar een nieuwe baan

Op de website werk.nl vindt u praktische informatie over solliciteren en een vacaturebank. In de vacaturebank vindt u landelijke vacatures. U kunt zoeken op provincie (bijvoorbeeld 'Friesland') en op trefwoord (bijvoorbeeld 'horeca’, 'detailhandel' of 'logistiek'). Verder biedt werk.nl tips om uw kansen op een baan te vergroten, scholing en cursussen, beroepskeuze, arbeidsrecht, ontslag en ziekteverzuim.

Weer aan het werk

Gemeente De Fryske Marren kent een aantal re-integratietrajecten. Dit betekent dat wij u helpen met het zoeken naar werk. We hebben hiervoor verschillende trajecten:

Pastiel

Pastiel is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, NV Empatec en de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Een medewerker van Pastiel bespreekt met u uw kansen op werk en hoe u die eventueel kunt verbeteren. Samen met een medewerker van Pastiel stippelt u de weg naar betaald werk uit. Om een goed beeld van uw mogelijkheden te krijgen gaat u na een kennismakingsbijeenkomst aan de slag. Voor informatie kijkt u op de website van Pastiel.

Wurkjouwer

Als de afstand tot de arbeidsmarkt op dit moment te groot is of er zijn andere belemmeringen, dan wordt u aangemeld bij de Wurkjouwer voor een activeringstraject. Vanuit dit traject kunt u doorstromen naar Pastiel voor begeleiding richting werk of kunt u doorstromen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Duomeren

Als u een grote(re) afstand heeft tot de arbeidsmarkt, kunt u meedoen in de maatschappij door het doen van vrijwilligerswerk. De medewerkers van het sociaal wijkteam kunnen u dan verwijzen naar Duomeren. Hierbij begeleidt een ervaren vrijwilliger u totdat uzelf een ervaren vrijwilliger bent.

Te downloaden: