Werk & inkomen

Informatie over werk, uitkeringen, schulddienstverlening, bijzondere bijstand en andere financiële regelingen bij een laag inkomen. Voor alle vragen op het gebied van hulp, zorg en ondersteuning kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam.

Op zoek naar werk?

Wie kan werken moet werken. Lukt het niet zelf werk te vinden, dan ondersteunt de gemeente bij het vinden van een baan. Wij stimuleren werk boven een uitkering.

Bijstand en uitkering

Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Tegemoetkoming en toeslagen

U heeft (tijdelijk) geen werk of een laag inkomen. Dan kan de gemeente u wellicht helpen met een tegemoetkoming of toeslagen.

Schulden

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt helemaal voor schulden. Heeft u moeite met het op orde houden en het regelen van uw (financiële) administratie? Wij helpen u!

Fraude doorgeven

Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte te veel uitkering ontvangt? Geef het aan ons door.