Koninklijke onderscheiding

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente waarin de kandidaat woont. Daar kan in grote lijnen worden aangegeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt er precies uitgelegd wat u kunt doen.

Indienen van een voorstel

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na de aanvraag duurt het minimaal zes maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dan moet u het voorstel vóór 15 juni in het jaar ervoor bij de gemeente indienen. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de gemeente sturen.

Het voorstelformulier kunt u invullen op de website www.lintjes.nl. In het voorstelformulier voor een koninklijke onderscheiding geeft u onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie moet er een lintje ontvangen? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op de datum van uitreiking? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.
 • Om welke bijzondere verdiensten gaat het? Geef een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten met daarbij de jaren en intensiteit (uren) vermeldt.

Vul het voorstelformulier in

Verloop van het voorstel

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding verloopt als volgt:

 • U dient een aanvraag (voorstel) in bij de gemeente waar de kandidaat woont.
 • Daar wordt het voorstel gecontroleerd.
 • De burgemeester brengt een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
 • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat.
 • Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
 • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandse onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl. U kunt voor uw vragen ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14.