Voor zorgaanbieders

Innovatiefonds zorg en ondersteuning

Voor zorgaanbieders die een relationele overeenkomst en deelovereenkomst hebben afgesloten met de gemeente is het mogelijk om een eenmalige aanvraag in te dienen voor een innovatief project.

Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan kunt u een aanvraag indienen via het subsidiebureau.

Het aangaan van een overeenkomst

U wilt als (zorg)aanbieder hulp bieden aan een inwoner in De Fryske Marren. Eén van de voorwaarden voor het kunnen leveren van uw diensten op het gebied van Wmo en/of participatie is het aangaan van een relationele overeenkomst met de gemeente.

Daarnaast dient u de specifieke deelovereenkomst te ondertekenen. Ook heeft de gemeente een eigen verklaring aanbestedingsprocedure ingevuld en ondertekend nodig en een kopie uittreksel van de KvK. Deze documenten kunt u mailen naar inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl.

Zowel relationele overeenkomst als deelovereenkomst nodig om zorg te kunnen leveren

Zodra u de relationele overeenkomst heeft ondertekend en ingeleverd, vraagt de gemeente u om de deelovereenkomst die voor u van toepassing is in te vullen en te ondertekenen. Daarnaast heeft de gemeente uw IBAN-nummer en uw AGB-code(s) nodig. Bij de AGB-code ook aangeven op welke locatie/deel organisatie, etc. de AGB-code betrekking heeft. De AGB-code is nodig voor het doorgeven van zaken aan het CAK. Maar ook de check met de huidige verstrekte gegevens door Vektis en CAK. Heeft u nog geen eigen AGB-code, wilt u deze dan aanvragen via www.agbcode.nl en deze aan de gemeente doorgeven.

Heeft u de relationele overeenkomst(en) plus aanbestedingsverklaring(en) ingeleverd, dan ontvangt u alleen van ons een berichtje wanneer wij constateren dat een en ander niet correct is ingevuld. Wij nemen dan binnen 2 weken contact met u op. Is alles correct ingeleverd, dan danken wij u hartelijk voor het invullen en ondertekenen.

Aanbieders en tarieven

We hebben contracten afgesloten met verschillende Wmo aanbieders. De aanbieders waarmee de contracten zijn afgesloten vindt u in de bijlage Wmo aanbieders.

In het tarieven- en productenoverzicht voor aanbieders 2018 zijn de producten en tarieven opgenomen die we in 2018 leveren.

Het inkoopproces volgen en totstandkoming van de contracten volgen

U kunt het inkoopproces en de totstandkoming van de contracten volgen via de gezamenlijke pagina inkoop sociaal domein op de website van gemeente Súdwest-Fryslân. Of stuur een e-mail naar: inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl.

Aanbieders jeugdhulp

In Friesland werken de 24 Friese gemeenten samen bij het inkopen van specialistische jeugdhulp om passende jeugdhulp te kunnen blijven bieden. Deze specialistische hulp levert maatwerk op de vragen waarin de eigen omgeving of het sociaal wijkteam niet (geheel) kan voorzien.

In de bijlage onderaan de pagina vindt u een lijst van alle aanbieders voor jeugdzorg waarmee de gemeente contracten heeft afgesloten.
 

Te downloaden: