Tegemoetkoming en toeslagen

U heeft (tijdelijk) geen werk of een laag inkomen. Dan kan de gemeente u wellicht helpen met een tegemoetkoming of toeslagen.

Waar heeft u recht op?

Met het programma bereken uw recht gaat u snel en gemakkelijk na of u recht heeft op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Op de website van Nibud berekent u of u recht heeft op landelijke regelingen, zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen.

Bereken uw recht

 • AV Frieso (collectieve zorgverzekering)

  AV Frieso is een basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van De Fryske Marren en De Friesland Zorgverzekeraar.

  Meer info
 • Individuele inkomenstoeslag

  Leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Misschien heeft u recht op een individuele inkomenstoeslag. U krijgt de toeslag als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. U mag de toeslag vrij besteden.

  Meer info
 • Minimaregeling en kindpakket

  Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen meedoet in de samenleving, heeft u hiervoor recht op een toeslag.

  Meer info
 • Mee Doen Pas (MDP)

  De Mee Doen Pas is een vervoerspas in de vorm van een OV-chipkaart voor het openbaar vervoer. Werkt u via de Wurkjouwer, Pastiel of Duomeren of volgt u een inburgeringscursus? Dan heeft u recht op de Mee Doen Pas (MDP), voorheen Voor Elkaar Pas (VEP). De MDP ontvangt u in plaats van een reiskostenvergoeding.

  Meer info
 • Gratis ID-kaart minderjarige kinderen minima

  Kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers onder de minima vallen, kunnen een gratis identiteitskaart aanvragen.

  Meer info
 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

  Meer info
 • Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

  Het uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders en Rijksoverheid. Heeft u een uitkering en zit u in een traject naar werk, dan kunt u van de gemeente misschien een vergoeding ontvangen.

  Meer info