Rijkssubsidie

Met ingang van 1 januari 2019 zijn er nieuwe rijkssubsidiemogelijkheden voor sportaccommodaties en sportmaterialen.

  • Bouw en onderhoud sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen

    Deze rijkssubisidieregeling is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen voor sportorganisaties.

    Meer info