Eenmalige subsidies

Eenmalige subsidie is bedoeld voor een eenmalige, kortdurende, opstartende activiteit. Ook als een kortdurende activiteit ieder jaar terugkeert, spreken we van eenmalige subsidie. Wij hebben eenmalige subsidiemogelijkheden voor culturele activiteiten, gezond opgroeien & sport en bewegen.

 • Inwonersinitiatieven

  Heeft u samen met uw buren een goed idee voor uw buurt of dorp? Of hebben uw kinderen en hun vriendjes een mooi plan bedacht om te sporten en te spelen in de buurt? Misschien heeft uw buurtvereniging een idee voor een leuke activiteit. Of zou u willen dat inwoners meer naar elkaar omzien en heeft u hiervoor een mooi initiatief bedacht? Wij helpen u graag op weg, zodat u uw ideeën kunt uitvoeren.

  Meer info
 • Subsidie gezond opgroeien onderwijs

  Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte training voor kinderen ten behoeve van de ontwikkeling van sociale vaardigheden of een workshop aan ouders over positief opvoeden. Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en schoolbesturen) en kindvoorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor het opstarten van activiteiten. Een aanvraag moet tussen de 2 en 13 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

  Meer info
 • Subsidie sport en bewegen

  Organiseert u binnen gemeente De Fryske Marren een eenmalige sport- en/of beweegactiviteit voor kwetsbare inwoners of Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)? Wilt u de kennis en kunde van uw sport- en/of beweegorganisaties gericht op kwetsbare inwoners vergroten? Of wilt u een nieuwe sport- en of beweegorganisatie in onze gemeente opstarten? Dan kunt u als sport- en beweegorganisatie een bijdrage vragen voor uw activiteit. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn.

  Meer info
 • Subsidie culturele activiteiten

  De stimuleringssubsidie culturele activiteiten is bedoeld voor eenmalige openbare activiteiten op het gebied van cultuur. De activiteit moet bijdragen aan een levendige en bruisende gemeente. U kunt hierbij denken aan een voorstelling, uitvoering, expositie of presentatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, film, digitale kunst, letteren of erfgoed. Wilt u op tijd zekerheid of u subsidie krijgt voor uw activiteit? Vraag de subsidie dan minimaal 8 weken voor de activiteit aan.

  Meer info
 • Subsidie programmering culturele activiteiten

  De subsidie voor programmering culturele activiteiten kunt u aanvragen als u binnen gemeente De Fryske Marren in 2019 een samenhangend geheel van culturele activiteiten organiseert. Uw organisatie verzorgt de programmering, maar niet de culturele activiteit. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.

  Meer info
 • Overige eenmalige subsidies

  Wilt u een andere eenmalige subsidie aanvragen dan culturele activiteiten, sport en bewegen of inwonersinitiatieven? Maak dan gebruik van het formulier overige eenmalige subsidies. Hieronder vallen bijvoorbeeld eenmalige subsidies voor innovatieve projecten voor het sociaal domein, verkeersveiligheid of de restauratie van Rijksmonumenten met een publieksfunctie. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn.

  Meer info