Subsidie gezond opgroeien onderwijs

Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte training voor kinderen ten behoeve van de ontwikkeling van sociale vaardigheden of een workshop aan ouders over positief opvoeden. Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en schoolbesturen) en kindvoorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor het opstarten van activiteiten. Een aanvraag moet tussen de 2 en 13 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

Aanvragen subsidie gezond opgroeien onderwijsLogo DigiD

U kunt subsidie gezond opgroeien onderwijs digitaal aanvragen. Hierbij is het belangrijk om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • uw inlogcode voor DigiD (voor personen);
 • de algemene contactgegevens van uw organisatie;
 • het bedrag aan subsidie dat u nodig heeft;
 • een omschrijving van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt;
 • een begroting van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt.

Tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier is het ook mogelijk om een eigen activiteitenplan en begroting toe te voegen.

Aanvragen subsidie gezond opgroeien onderwijs

Waar moet uw activiteit aan voldoen?

 • De activiteit moet gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. Het gaat dus niet om cognitieve of fysieke ontwikkeling.
 • De activiteit moet een duurzaam maatschappelijk effect leveren aan het gezond opgroeien van jeugd.
 • De activiteiten zijn geïnitieerd in gemeente De Fryske Marren.
 • U draagt zelf bij in de kosten van de activiteit.
 • U kunt maximaal twee aanvragen per kalenderjaar indienen.
 • De subsidie is bedoeld voor het opstarten activiteiten en wordt dus eenmalig verstrekt.

Hulp nodig bij het opzetten van een activiteit?

In onze gemeente zijn beweegcoaches actief die u hiermee kunnen helpen. Lees meer informatie over onze beweegcoaches.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per activiteit. Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • huisvestingskosten;
 • kosten voor organisatie- en overleguren voordat de aanvraag wordt ingediend; en
 • kosten voor activiteiten gericht op één persoon.

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • activiteiten die al gestart zijn voordat de aanvraag is ingediend;
 • activiteiten die een politiek, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;
 • activiteiten met het karakter van een uitje (bijvoorbeeld een schoolreis), tenzij een uitje een directe verbinding heeft met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • activiteiten die al door de gemeente zijn ingekocht of activiteiten die door het sociaal wijkteam kunnen worden uitgevoerd.

Wet- en regelgeving

Meer informatie over de subsidievoorwaarden en criteria kunt u terugvinden in:

De wet- en regelgeving vindt u op de pagina subsidievoorwaarden en beleid.

Lukt digitaal aanvragen niet?

Onderaan deze tekst kunt u een aanvraagformulier subsidie eenmalige activiteit downloaden. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen?

We hebben een aantal veelgestelde vragen over subsidies verzameld. Misschien staat uw antwoord hier tussen. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 05 14. Of stel uw vraag via ons contactformulier.