Overige eenmalige subsidies

Wilt u een andere eenmalige subsidie aanvragen dan culturele activiteiten, sport en bewegen of inwonersinitiatieven? Maak dan gebruik van het formulier overige eenmalige subsidies. Hieronder vallen bijvoorbeeld eenmalige subsidies voor innovatieve projecten voor het sociaal domein, verkeersveiligheid of de restauratie van Rijksmonumenten met een publieksfunctie. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn.

Aanvragen eenmalige subsidieLogo DigiD

U kunt een eenmalige subsidie digitaal aanvragen. Hierbij is het belangrijk om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • uw inlogcode voor DigiD (voor personen);
  • de algemene contactgegevens van uw organisatie;
  • het bedrag aan subsidie dat u nodig heeft;
  • een omschrijving van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt;
  • een begroting van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt.

Tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier is het ook mogelijk om een eigen activiteitenplan en begroting toe te voegen.

Aanvragen overige eenmalige subsidie

Wet- en regelgeving

Meer informatie over de subsidievoorwaarden en criteria kunt u terugvinden in:

Lukt digitaal aanvragen niet?

Onderaan deze tekst kunt u een aanvraagformulier subsidie eenmalige activiteit downloaden. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen?

We hebben een aantal veelgestelde vragen over subsidies verzameld. Misschien staat uw antwoord hier tussen. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 05 14. Of stel uw vraag via ons contactformulier.