Sport, cultuur & vrije tijd

Wilt u meer weten over evenementen en activiteiten in onze gemeente, dan kunt u terecht bij VVV Waterland van Friesland.

Samen vieren we 75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Ook in De Fryske Marren hechten we er veel waarde aan om hierbij stil te staan.

Vrijwilligers

In gemeente De Fryske Marren zijn veel vrijwilligers actief, iets waar de gemeente veel waarde aan hecht.

Cultuurplein De Fryske Marren

Het Cultuurplein zet zich in voor een bruisend cultureel klimaat in De Fryske Marren. De deelnemers zijn betrokken inwoners en culturele instellingen in de gemeente. Samen richten zij zich op informatie- en kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking. Wilt u meepraten, de culturele agenda inzien of  heeft u iets voor de ‘vraag en aanbod pagina’ neem dan contact op met het Cultuurplein.

Buurtwerkers sport en cultuur

De buurtwerkers sport en cultuur van Sociaal Werk De Kear stimuleren alle inwoners van de gemeente De Fryske Marren om in beweging te komen en te blijven. Ook ondersteunen zij sportverenigingen.

Sporthal of gymzaal huren

Informatie over het huren van sportaccommodaties.

Inwonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw buurt of dorp? We denken graag met u mee!

Subsidie

We hebben meerdere subsidieregelingen voor verenigingen, stichtingen en instellingen uit de gemeente.

Markten en standplaatsen

In de gemeente zijn een aantal weekmarkten en één jaarmarkt die door de gemeente georganiseerd worden. Daarnaast zijn er overige standplaatsen beschikbaar.