Watervergunning

Een watervergunning heeft u nodig als u stoffen wilt lozen in het oppervlakte water of wilt bouwen bij een dijk of kanaal.

Regelen

De watervergunning vraagt u aan via het online omgevingsloket.