Paasvuren

Wilt u rondom Pasen een paasvuur ontsteken? Dan is dat mogelijk, u moet hiervoor een ontheffing aanvragen.

Vraag uw ontheffing aan

U vraagt een ontheffing voor een paasvuur digitaal aan. U voegt in de ontheffing de locatie en de toestemming toe.
Voor de aanvraag van een paasvuur ontheffing brengen wij
€ 50,00 in rekening.

Ontheffing aanvragen voor een paasvuur

Waar moet uw paasvuur aan voldoen?

Een paasvuur wordt ontstoken buiten de bebouwde kom. Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving. Alle regels en voorschriften waaraan een paasvuur moet voldoen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voorwaarden paasvuur

 • De paasbult moet buiten de bebouwde kom liggen.
 • De paasbult mag niet op grond in eigendom van de gemeente liggen.
 • De paasbult moet op een overzichtelijk terrein opgebouwd worden.
 • De paasbult moet te allen tijde goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
 • De paasbult mag een maximale omvang hebben van 500 vierkante meter.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 5 meter van oppervlaktewater (binnen een beschermingszone) liggen.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 20 meter van een (spoor) weg liggen.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 40 meter van en hoogspanningstracé liggen. Als de afstand minder dan 500 meter bedraagt doet u een melding bij de netbeheerder.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 50 meter van een bouwwerk liggen.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 100 meter van bos, heide, veen of ander natuurgebied liggen.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 200 meter van rietgedekte bebouwing liggen.
 • De paasbult moet op een afstand van meer dan 500 meter van een provinciale weg (N-weg) of rijksweg (A-weg) liggen.