Soorten vergunningen

Soms heeft u een vergunning nodig van de gemeente om iets te mogen. Steeds vaker proberen we de regels te versoepelen. 

  • Carbidschieten

    Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december 2018? Dan vraagt u toestemming voor het gebruik van een locatie aan.

  • Omgevingsvergunning

    Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Via de omgevingsvergunning regelt u verschillende vergunningen in één keer. U hoeft dus maar één keer een aanvraag te doen.

  • Brandveiligheid

    Gebouwen moeten voldoen aan brandveiligheidseisen. Dat geldt ook voor andere plekken waar veel mensen zijn zoals feesttenten, jachthavens en festivalterreinen.

  • Collecteren

    Als u geld of goederen wilt ophalen voor een goed doel dan kunt u dat in onze gemeente doen zonder vergunning of melding.

  • Flora- en faunawet & Natuurbeschermingswet

    Gaat u (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen aanleggen of dempen? Of organiseert u een evenement in de openlucht? Dan moet u ervoor zorgen dat uw activiteiten niet schadelijk zijn voor beschermde dieren, planten en natuur.

  • Kabels en leidingen

    De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte en verantwoordelijk voor de kabels en leidingen in de grond.

  • Melding tijdelijke verkeersmaatregelen

    Wilt u in verband met (bouw)werkzaamheden tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente.

  • Monument verbouwen

    U bent eigenaar of huurder van een monument zoals een molen of een boerderij en wilt daar iets aan veranderen. Uw wilt bijvoorbeeld restaureren, slopen, renoveren of aan de slag met groot onderhoud. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er zijn ook subsidies beschikbaar.

  • Paasvuren

    Wilt u rondom Pasen een paasvuur ontsteken? Dan is dat mogelijk, u moet hiervoor een ontheffing aanvragen.

  • Planologisch verzoek

    Heeft u plannen die afwijken van planologische regels zoals het bestemmingsplan? Wilt u uw boerenbedrijf bijvoorbeeld ombouwen tot zorgboerderij? Dan kunt u deze verandering aanvragen met een planologisch verzoek.

  • Sloopmelding

    Als u een woning of een ander bouwwerk verbouwt of sloopt en er komt sloopafval vrij is het goed om te weten wat u hiermee moet doen.

  • Tijdelijk verhuren (Leegstandwet)

    Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk.

  • Uitrit of inrit aanvragen

    U kunt bij ons terecht voor het aanvragen van een uitrit of inrit. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier uitrit of inrit. U kunt dit invullen en vervolgens opsturen naar de gemeente. Binnen 6 weken krijgt u reactie op uw aanvraag. Bij een toestemming krijgt u een brief met daarin een prijsopgave van de kosten.

  • Venten

    Venten (of colporteren) kunt u bij ons uitvoeren zonder vergunning of melding. Op voorwaarde dat het gemeentelijke gronden en water betreft.

  • Watervergunning

    Een watervergunning heeft u nodig als u stoffen wilt lozen in het oppervlakte water of wilt bouwen bij een dijk of kanaal.

  • Wet op de kansspelen

    Als u als vereniging een kansspel, bingo of een loterij wilt organiseren dan heeft u een vergunning nodig.

  • Winkeltijden op zon- en feestdagen

    Vanaf 2017 mogen winkels in onze gemeente iedere zondag open. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft dat dinsdagavond 20 december 2016 besloten.