Onafhankelijke cliënt ondersteuning

Gemeente De Fryske Marren is verantwoordelijk voor bijna alle hulp op het gebied van zorg & participatie, werk & inkomen en jeugd & gezin. De Fryske Marren organiseert die hulp via een sociaal wijkteam. Bij uw contacten met het sociaal wijkteam kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijk cliënt ondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Tijdens de gesprekken met het sociaal wijkteam kunt u zich laten bijstaan door hulp vanuit uw eigen netwerk, bijvoorbeeld familie of vrienden. U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is speciaal opgeleid om u bij te staan. Hij of zij weet welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn en kan samen met u de juiste keuze te maken.

Gemeente De Fryske Marren werkt samen met vijf organisaties, die u hierbij kunnen helpen. Deze organisaties staan los van gemeente De Fryske Marren en staan u onafhankelijk terzijde, voor en namens u. De hulp van de onafhankelijk cliëntondersteuner is gratis. U bepaalt zelf óf en bij welke organisatie u onafhankelijke cliënt ondersteuning wenst.

Wat kan een onafhankelijk cliënt ondersteuner voor u betekenen?

De Cliënt Ondersteuner denkt met u mee, helpt u uw situatie op een rijtje te zetten en geeft daarbij, zo nodig, informatie en advies. Denk hierbij aan:

  • kortdurende ondersteuning bij het aanvragen van zorg;
  • ondersteuning bij het aanvraagproces;
  • helpen met uitzoeken wat uw vragen en wensen zijn en deze onder woorden brengen;
  • u bijstaan bij gesprekken met het sociaal wijkteam van de gemeente;
  • u helpen bij het zoeken naar de juiste informatie;
  • uitleggen hoe het proces van aanvraag tot beschikking verloopt;
  • u helpen bij het maken van keuzes.

Welke organisaties bieden onafhankelijke cliënt ondersteuning?

Fryske Marren Vitaal

De cliëntondersteuners van Fryske Marren Vitaal zijn met name gespecialiseerd in de begeleiding van ouderen die een WMO-aanvraag indienen bij de gemeente. 

Aanvragen?

Kijk op: www.fryskemarrenvitaal.frl
Bel: 06 193 756 58 
E-mail: berichtnaar@fryskemarrenvitaal.frl

Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 80 afdelingen. De vrijwilligers van Humanitas afdeling De Friese Meren helpen iedereen die het even niet alleen redt. Onze vrijwilligers staan niet boven maar naast de deelnemer. Voor onafhankelijke cliëntondersteuning werken we samen met Fryske Marren Vitaal.

Aanvragen?

Kijk op: www.humanitas.nl
Bel: 06 193 756 58
E-mail: berichtnaar@fryskemarrenvitaal.frl
 

MEE Friesland

MEE Friesland is er voor iedereen. Ongeacht leeftijd, leefsituatie, het hebben van wel of geen beperking; iedereen kan met zijn vragen bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE terecht. MEE ondersteuners zijn HBO'ers en breed en actueel geschoold.

Aanvragen?

Kijk op: www.meefriesland.nl
Telefoon: 058 284 49 44
E-mail: oco@meefriesland.nl 

Thuis in Mantelzorg

Thuis in Mantelzorg is al jaren actief in de wereld van zorg binnen de gemeente de Fryske Marren. Wij werken onafhankelijk van zorgaanbieders en gemeenten en maken het verschil door extra aandacht voor de mantelzorgers, vaak de spilfiguur wanneer het gaat om het welzijn van de cliënt.

Aanvragen?

Kijk op: www.thuisinmantelzorg.nl
Bel: 038 303 30 75
E-mail: nienke@thuisinmantelzorg.nl

Zorgbelang Fryslân

De onafhankelijk cliëntondersteuner van Zorgbelang Fryslân is in dienst bij Zorgbelang en helpt u daarom geheel onafhankelijk van uw gemeente of zorgverlener. De cliëntondersteuner heeft geheimhoudingsplicht.

Aanvragen?

Kijk op: www.zorgbelang-fryslan.nl
Bel: 085 483 24 32 / 06 39 34 74 54
E-mail: ocosd@zorgbelang-fryslan.nl