Persoonsgegevens

  • Geheimhouding gegevens

    U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. 

  • Onjuiste gegevens aanpassen

    De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de basisadministratie persoonsgegevens (BRP). Het kan zijn dat uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboorte- of trouwdatum niet goed vermeld staan. Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout te herstellen.

  • Landelijke aanpak adreskwaliteit Basisregistratie Personen (LAA)

    Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor u als inwoner én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP, die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Daarom voeren wij, in twijfelgevallen, controles uit.