Overzicht zorgaanbieders

Wmo aanbieders
1 maart 2021
woonplaats
Aardema Thuiszorg Nieuwehorne
Afke zorg & coaching Terkaple
AndersOm ThuisBegeleiding BV Assen
Aubisque traject centrum Meppel
Aukje's Zorgaanbod Sneek
Autonoom Coaching Leeuwarden
Bandenzorg Autsiders Koudum
Bartimeus
Basis & Eenheid vof Oldemarkt
Boerewille  Idskenhuizen
Boom-trajecten Franeker
Boom-trajecten Franeker
Bos- en Meerzicht Oudemirdum
Buiten Gewoon  Nieuwehorne
Bureau NAH Zorg B.V. Oentsjerk
Buro Wis Nijland
BY Pimpe Bolsward
Caparis NV Drachten
Centrum de Mik BV Wommels
Clean Verslavingszorg Leeuwarden
Comfortzorg AWBZ BV Heerenveen
Connecting Hands / Prozorg BV Leeuwarden
Coöperatie Zorg Dichtbij UA Groningen
Corriente Koudum
cre-A-ctief Bontebok
Dag- en zorgboerderij Jeltehof Hommerts
Dagbesteding De Linde Haskerhorne
Dagbesteding Stukje bij Beetje Heerenveen
De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp bv Drachten
De Hond Helpt Oudeschoot
De Houtgrutter Emmeloord
De Klaver dagbeleving vof Lemmer
De Menz (Borderz) Wons
De Schakel educatief Harlingen
De Tuorrebout logeer en zorgboerderij Menaldum
Eigen Regie Friesland Drachten
Empasa Vof Heerenveen
Especial Care Workum
Expertisecentrum Stenekes BV Sneek
Fidesta Welgelegen BV Harich
Fier (stichting) Leeuwarden
Focus op orde Joure
Gezins- en kindercoaching Friesland Offingawier
GGMD Apeldoorn
HDJ Consultancy Echtenerbrug
Heidezorg Heerenveen
Helping Hands
zorg- en dienstenbureau
Joure
HJEM (logeerhuis) Sneek
Home Instead Thuisservice Frl Z-W bv Wommels
Horizon begeleiding Groningen
HS Begeleiding Drachten
Ieder zijn werk Nijhuizum
Ik Klokhûs Idzega
IQ coaches bv Frits Wind Vijlen
It Bûterhûs Balk
It Pakhûs Akkrum
Jeftha Creatieve Therapie praktijk Sneek
Jelmer Vroom activiteiten & begeleiding Grou
Jij en ik op weg  Joure
Jorna Begeleiding Individueel Lemmer
Jouw Ster Heerenveen
JP van den Bent Stichting Deventer
Kalorama
Kentalis (kenniscentrum doofblindheid) Sint Michielsgestel
Kijk vooruit Gorredijk
Koninklijke Visio Huizen
Leafs begeleiding en ondersteuning Burgum
Leev basic B.V. Eindhoven
Lef Friesland (Univogue) Sneek
Leger des Heils regio Noordoost Zwolle
LFB, vereniging Utrecht
LIMOR Leeuwarden
Logeerhuis "Engel-Bengel" Rottum
Maatwurk Ondersteuning Gorredijk
Magis ambulante begeleiding Franeker
MEE Friesland, stichting Leeuwarden
Meijin Beheer BV Leeuwarden
Memphys  Leidschendam
Mienskipssintrum Leppehiem Akkrum
Miep B.V. Zierikzee
MindUp (Stichting GGZ Friesland) Leeuwarden
Minskenwurk vof Garijp
MoveOn Ambulante Begeleiding Mildam
No Nonsense Hartwerd
Noorderbreedte BV Leeuwarden
Omega Groep Zwolle
Panta Rhei Zorg b.v. Emmeloord
Persoonlijk Consulenten Netwerk Heerenveen
PGVZ B.V. Kampen
Pi-groep Zorg bv Drachten
Praktijk Andersopvoeden Rotsterhaule
Praktijk Isemar "zorg voor jou!" Leeuwarden
Praktijk Sensalavie Wijckel
Praktijk voor creatieve therapie Hellen Engbersen Heerenveen
Pro Kompassie B.V. Heerenveen
Robert Coppes Stichting
Rondomzorg Vof Leeuwarden
Royal werkbedrijf (Kinderman Beheer B.V.) Grou
Ruimzicht St. Zorg en begeleiding  Oldelamer
Saul Jeugdhulp/Onderwijs Joure
Scauting Talent Hoogeveen
Siegersma Zorg Sneek
Sila Zorg Oosterzee
St. Maatschappelijk Werk Fryslân Heerenveen
St. Paard voor Groei en Ontwikkeling Lemmer
Stam BV  Heerenveen
Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Jelsum
Stichting Alliade (BaanPlus BV)  Leeuwarden
Stichting Alliade (Support & Co BV) Leeuwarden
Stichting Alliade (WIL B.V.) Leeuwarden
Stichting Axicure Epse
Stichting BEZINN Assen
Stichting Community Support Groningen
Stichting Datsja Sneek
Stichting De Kern Sneek
Stichting De Noorderbrug Groningen
Stichting Duore Harlingen
Stichting Eduzon Wolvega
Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland Eernewoude
Stichting Goed Geregeld  Groningen
Stichting Het Jongerenperspectief Franeker
Stichting Kwadrantgroep Drachten
Stichting Kwintes Zeist
Stichting Maeykehiem  Sint Nicolaasga
Stichting Op é Timpe Hieslum
Stichting Patyna Bolsward
Stichting Prokino Zorg Amsterdam
Stichting Re-care Heerenveen
Stichting Streekzicht Rotsterhaule
Stichting Thuiszorg Het Friese Land Leeuwarden
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland Groningen
Stichting Welzijn Edison Harlingen
Stichting Zienn Leeuwarden
Stichting Zorg Op Maat Leeuwarden
Stichting Zorggroep Hof en Hiem Sint Nicolaasga
Stichting Zorggroep Sint Maarten (locatie Sint Theresia Joure) Denekamp
Strong-ID Leeuwarden
Suver Thus Sneek
t Pluspunt
activiteitenboerderij
Creil
Therapeutische zorginstelling De Oase Follega
Thuis in Zorg & coaching Sint Nicolaasga
Thuiszorg Slippens bv Sneek
Thuiszorg Zuidwest Friesland Sneek
ThúsFiele BV locatie WilhelminaOord Sint Nicolaasga
Ulco de Boer, zorgpraktijk Sumar
Ûnderweis Bureau voor christelijke hulpverlening Koudum
Uniek Talent Blesdijke
Van der Wall Psychologie Sneek
Van Hien Zorg Noord Nederland Joure
Vesamo Emmeloord
Viverè coaching B.V. Wolvega
Welzijn aan huis Wolvega
Wij! Maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden
Wijs met Loes  Bolsward
Wille! Speciale Kinderopvang BV Sneek
Wolfert in Context Bolsward
Woonzorgvoorziening Westersypen Scharsterbrug
YoungForce Scherpenzeel
Your Smile Sneek
Zorg & Coaching Noord-Nederland Leeuwarden
Zorg Intens BV Drachten
Zorgboerderij Berne Wille VOF Tzum
Zorgboerderij De Zwagemer Snikzwaag
Zorgboerderij Donia State Wester Spannum
Zorgboerderij It  Swin Elahuizen
Zorgboerderij It Surein Parrega
Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo) Marknesse
Zorgboerderij Veldzicht Parrega
Zorgboerderij Zo gek nog niet, Vof IJlst
Zorgbureau Amannij Drachten
Zorgbureau de Stellingwerven B.V. Noordwolde
Zorgbureau Stabiel Franeker
Zorgburo Aleida Vof Katwijk
Zorggroep Aventura Drachten
Zorg-Kinderboerderij Ten Woude Heerenveen