Xtra

Xtra biedt praktische hulp aan de kwetsbare inwoner, zoals senioren, allochtonen en langdurige uitkeringsgerechtigden. Xtra biedt laagdrempelige ondersteuning na Sociaal Werk De Kear en voor doorverwijzing naar geïndiceerde hulp. De ondersteuning van Xtra ligt veelal op administratief en/of psychosociaal gebied en heeft als doel dat inwoners de regie over het eigen leven behouden. Ook groepen, instellingen en verenigingen kunnen bij Xtra terecht voor informatie, advies en kortdurende ondersteuning.

Website: Xtra