Mantelzorgwaardering aanvragen

De mantelzorgwaardering is onze blijk van waardering voor mantelzorgers. Deze waardering is in De Fryske Marren € 150,-. Aanvragen kan van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Mantelzorgwaardering, ook voor u?

U komt voor de mantelzorgwaardering in aanmerking als:

  • de mantelzorger en/of zorgvrager woont in gemeente De Fryske Marren;
  • de mantelzorger langer dan zes maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg verleent en 18 jaar of ouder is;
  • de mantelzorger taken verricht die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Deze hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk aan: persoonlijke verzorging of psychische begeleiding;
  • de mantelzorger geen betaalde mantelzorger of een zorgvrijwilliger is: de mantelzorger kan niet op elk gewenst moment stoppen met mantelzorgen;
  • er tussen twee aanvragen minimaal een kalenderjaar zit. Heeft u bijvoorbeeld in september 2018 mantelzorgwaardering aangevraagd? Dan mag u in september 2019 de waardering voor 2019 aanvragen.

De aanvraag mantelzorgwaardering voor 2019 moet uiterlijk 31 december 2019 bij ons binnen zijn.

Mantelzorgwaardering aanvragen

U kunt als mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen als u aan de criteria voldoet die u in onderstaande opsomming vindt. De mantelzorgwaardering maken wij over naar de mantelzorger.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Mantelzorgwaardering op papier aanvragen?

U vult het aanvraagformulier mantelzorgwaardering in. Stuur het aanvraagformulier per post of e-mail naar ons toe.