Mantelzorg

Zorgt u voor een ouder, een chronisch zieke partner of kind met een beperking? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorgers bent u onmisbaar voor uw omgeving én voor de samenleving.

 • Mantelzorgwaardering aanvragen

  Bent u mantelzorger? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering. Dit is onze blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers. In 2021 bestaat de Mantelzorgwaardering in De Fryske Marren uit een financiële waardering van € 150,-.

  U kunt deze waardering aanvragen als u de afgelopen periode langer dan 6 maanden mantelzorg heeft verleend. Tussen twee aanvragen moet minimaal een kalanderjaar zitten.

  Meer info
 • Mantelzorgwoningen

  De gemeente ontvangt de laatste jaren een toenemend aantal verzoeken rond wonen met mantelzorg. Concreet hebben de verzoeken betrekking op het verbouwen van een aanbouw of een vrijstaand bijgebouw tot woonruimte voor een zorgbehoevende.

  Meer info
 • Mantelzorgondersteuning

  Ook in onze gemeente zijn veel mantelzorgers actief. De gemeente hecht hier veel waarde aan. Wij willen de mantelzorgers daarom zo veel mogelijk informeren, voorlichten en ondersteunen. Sociaal Werk De Kear, de mantelzorgmakelaar en ook het sociaal wijkteam werken zoveel mogelijk samen om de informatievoorziening, voorlichting en ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te regelen. Op de pagina mantelzorgondersteuning leest u hoe u met hen in contact kunt komen.

  Meer info