Leerlingenvervoer wijziging

Een wijziging in uw situatie of de situatie van uw kind kan invloed hebben op het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld een school-, adres- of inkomenswijziging of het stopzetten van het leerlingenvervoer.Geef een wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u in ons wijzigingsformulier leerlingenvervoer.