Ik heb behoefte aan hulp of een woningaanpassing

Heeft u behoefte aan hulp of een woningaanpassing? Kijk op www.thuisbestdfm.nl, de website voor langer thuis wonen in De Fryske Marren.

Ondersteuning door het sociaal wijkteam

Komt u er zelf niet meer uit en heeft u ondersteuning nodig? Met uw hulpvraag kunt u terecht bij het sociaal wijkteam. Zij helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing. Of het nu gaat om professionele ondersteuning, een scootmobiel of om hulp van bijvoorbeeld vrijwilligers of buren. Bijvoorbeeld:

  • bij problemen met het huishouden, door ziekte
  • bij een lichamelijke beperking
  • bij eenzaamheid
  • bij geldproblemen
  • bij vragen over werk
  • bij emotionele of psychische problemen
  • bij woonproblemen
  • als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving.

Hoe werkt het?

Wij vragen eerst wat u zelf nog kunt met behulp van familie, vrienden of buren. Daarna kijken we of er voorzieningen in uw buurt zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld vrijwilligers die u kunnen helpen. Als het nodig is, zorgt het sociaal wijkteam ervoor dat u gespecialiseerde professionele ondersteuning krijgt. Samen zorgen we ervoor dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. 

Hulp of hulpmiddelen (Wmo) digitaal aanvragenLogo DigiD

U kunt ondersteuning ook aanvragen via het aanmeldingsformulier WMO. Na uw aanmelding krijgt u binnen vijf werkdagen, zo nodig, een uitnodiging voor een gesprek met een specialist uit het sociaal wijkteam. Het aanmeldingsformulier gebruikt u ook als u al hulp of een hulpmiddel heeft en dit wilt uitbreiden of vervangen.

Aanmelding Wmo

Ik heb geen hulp meer nodig

U kunt dit doorgeven door een e-mail te sturen naar sociaalwijkteam@defryskemarren.nl.