Eigen bijdrage betalen

Als u ondersteuning krijgt van de gemeente, dan moet u in veel gevallen een eigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen

U kunt hierbij denken aan hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, een scootmobiel in bruikleen of een aanpassing in uw woning.

Hoogte van uw eigen bijdrage

De eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per vier weken. De kosten van de ondersteuning kunnen lager zijn dan het bedrag dat u maximaal moet betalen. Dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag regelt uw eigen bijdrage

Zij sturen u een brief en een beschikking (een besluit). Op deze beschikking staat wat uw maximale eigen bijdrage is. Vervolgens krijgt u van het CAK een factuur om de eigen bijdrage te betalen.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

Heeft u een gezamenlijk huishouden? En heeft iemand in het huishouden nog niet de AOW-leeftijd? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage. Als u een taxipas heeft dan betaalt u hiervoor niet de wettelijke eigen bijdrage maar alleen een eigen ritbijdrage voor de ritten die u maakt.