Waterplanten

Binnen onze gemeente hebben we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan we graag willen. Hierover komen regelmatig vragen of klachten binnen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente?

Waterplanten verwijderen in zomerperiodemaaiboot

In de zomerperiode worden op enkele locaties waterplanten verwijderd. Alleen watergangen die belangrijk zijn voor de doorstroming, een officiële recreatieve watergang zijn of watergangen waar invasieve soorten voorkomen, worden in de zomer gemaaid. 

Waar maaien we?

  • In de hoofdwatergangen maaien we de onderwaterbegroeiing van het dieper waterdeel om voldoende doorstroming in het water te houden voor aan- en afvoer van water.
  • We maaien de watergangen of vijvers. We verwijderen invasieve soorten. Deze soorten kunnen óf een bedreiging vormen voor de planten die hier van oorsprong groeien óf een belemmering zijn voor waterrecreatie zoals varen of zwemmen.

Het verwijderen doen we door met een maaiboot onderwaterbeplanting af te maaien en uit het water te verwijderen. Door dit meerdere keren te doen hopen we dat de beplanting beheersbaar blijft.

Waterplanten verwijderen in het najaar

In het najaar verwijderen we waterbeplanting uit hoofdwatergangen binnen de bebouwde kom en voor een deel uit andere watergangen en vijvers. Voor de flora en fauna laten we ook wat beplanting staan. In deze periode zal ook een deel van de oeverbeplanting worden gemaaid. Ook hier blijft een deel staan voor flora en fauna.