Gemeentegrond kopen of huren

Snippergroen is de naam voor (vaak kleine) stukken grond van de gemeente die meestal grenzen aan de grond van bewoners of eigenaren. De gemeente wil die stukken grond soms verkopen of verhuren.

Wilt u een stuk grond kopen of huren?

Bel dan met 14 05 14 of stuur een e-mail naar info@defryskemarren.nl. Vermeld in deze e-mail dat het gaat over snippergroen, uw naam, adres, telefoonnummer, beschrijf de ligging van het stukje grond ten opzichte van uw woning. Beschrijf in grote lijnen het oppervlakte en wanneer mogelijk voeg een tekening  toe van het stukje grond. Geef ook aan welke plannen u met de grond heeft en of u overleg gevoerd heeft met uw buren over de aankoop van de betreffende gemeentegrond.

Tarieven snippergroen

De basisprijs is € 70 per vierkante meter. Deze prijs wordt jaarlijks vastgesteld. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar verkoop, maar soms is verhuur ook mogelijk. In de nota uitgifte snippergroen 2015-2019 zijn de gemeentelijke spelregels voor de verkoop van snippergroen beschreven.

De prijs voor snippergroen varieert per geval. Dit is afhankelijk van:

  • De grootte van het perceel
  • Eventuele bebouwingsmogelijkheden
  • De ligging van het perceel