Bouwen & verbouwen

Wilt u een huis, garage of ander pand gaan bouwen of verbouwen? Mogelijk heeft u één van onderstaande zaken nodig.

Vergunning

Vaak heeft u toestemming nodig om een pand te slopen of (ver)bouwen. Een bouwvergunning bestaat niet meer, deze valt tegenwoordig onder de omgevingsvergunning.

Kavels te koop

In onze gemeente zijn op veel plekken prachtige bouwkavels te koop. Meer informatie daarover leest u op onze speciale website Wonen in De Fryske Marren. Daarnaast hebben we ook diverse bedrijfskavels.

Riolering

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op de riolering.

Welstand

Hûs en Hiem beoordeelt of bouwaanvragen voldoen aan de welstandseisen. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe het er uitziet. Zij vergaderen tweewekelijks.

Tijdelijk gebruik van openbare gemeentegrond

Wilt u tijdelijk een grote afvalcontainer of bouwkeet plaatsen op openbare gemeentegrond? U kunt dit aanvragen bij de gemeente.

Bouw en sloopafval

Heeft u bouwafval zoals puin en hout? Dan kunt u als inwoner terecht op onze milieuterreinen. Bedrijfsafval kunt u daar niet brengen. Voor asbest gelden strenge regels.

Bestemmingsplan

Wilt u weten wat er gebouwd mag worden? Dat is meestal vastgelegd in het bestemmingplan.

Graafwerkzaamheden melden

Gaat u graafwerkzaamheden uitvoeren? Doe een graafmelding bij het Kadaster.

Planschade

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade.

Misschien zocht u?

Op zoek naar bouwtekeningen of milieugegevens van een specifieke locatie?