Bijstand en uitkering

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering of heeft u een bijstandsuitkering en wilt u weten wanneer de uitbetalingsdatum is?

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Ook wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

 • Plichten bij een uitkering

  U heeft geen werk, dan ondersteunt de gemeente bij het vinden van een baan. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Lees alles wat met werk boven uitkering te maken heeft in de brochure werk boven uitkering.

 • Uitbetaling bijstandsuitkering

  Ontvangt u al een bijstandsuitkering en wilt u weten wanneer de uitbetaling plaatsvindt? Of wilt u uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven inzien?

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Ontvangt u al een bijstandsuitkering en wilt u een wijziging in uw inkomen doorgeven of gaat u op vakantie?

 • Bijzondere bijstand

  Staat u onverwacht voor kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Kunt u de kosten niet op een andere manier betalen of ergens anders vergoed krijgen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand van de gemeente krijgen.

 • IOAW-uitkering aanvragen

  De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is een uitkering voor werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. U komt voor deze uitkering in aanmerking als u op of na uw vijftigste verjaardag werkloos bent geworden. Als u een WW-uitkering ontvangt, moet u eerst de maximale termijn voor deze uitkering hebben doorlopen. Uw vermogen is niet van invloed op uw IOAW-uitkering.

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandigen die hun zelfstandig beroep moeten stoppen omdat inkomsten onvoldoende zijn.