Bijstand en uitkering

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering of heeft u een bijstandsuitkering en wilt u weten wanneer de uitbetalingsdatum is?

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

  Meer info
 • Uitbetaling bijstandsuitkering

  Ontvangt u al een bijstandsuitkering en wilt u weten wanneer de uitbetaling plaatsvindt? Of wilt u uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven inzien?

  Meer info
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor eenmalige of maandelijks terugkerende noodzakelijke kosten die uit bijzondere omstandigheden voortkomen.

  Meer info
 • IOAW-uitkering aanvragen

  De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is een uitkering voor werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

  Meer info
 • Plichten bij een uitkering

  Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering gelden er regels. Zo verwacht de gemeente bijvoorbeeld dat u alle informatie doorgeeft die van invloed is op uw uitkering.

  Meer info
 • Gezamenlijke huishouding

  U heeft een gezamenlijke huishouding als u de meeste tijd samen met iemand anders in dezelfde woning leeft. En als u financieel of op een andere manier voor elkaar zorgt. Als u een gezamenlijke huishouding heeft, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

  Meer info
 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Ontvangt u al een bijstandsuitkering en wilt u een wijziging in uw inkomen doorgeven of gaat u op vakantie?

  Meer info
 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandigen die hun zelfstandig beroep moeten stoppen omdat inkomsten onvoldoende zijn.

  Meer info