Beweeg- en cultuurcoaches

Het team van beweeg- en cultuurcoaches, dat in dienst is bij Sociaal Werk De Kear, bestaat uit 12 beweegcoaches en 3 cultuurcoaches. Het team bevindt zich in het hart van de samenleving en bestaat uit verschillende professionals die elkaar goed aanvullen. Samen zijn zij actief in de sectoren: welzijn, cultuur, onderwijs, sport en gezondheid. Met veel energie, enthousiasme en passie voor het vak leveren zij een bijdrage aan een maatschappij waarin iedereen er toe doet en een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt. De beweeg- en cultuurcoaches stimuleren en ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving en gaan daarbij uit van de eigen kracht van mensen door gebruik te maken van de omgeving.

Werkwijze

Het team van beweeg- en cultuurcoaches is actief binnen de gehele gemeente De Fryske Marren (DFM) en werkt zoveel mogelijk in een vast gebied. Gemeente De Fryske Marren is opgedeeld in vier gebieden. Hierbij sluiten de beweeg- en cultuurcoaches aan bij de vier bestaande sociale wijkteams die ook deze gebieden hanteren. De betreffende beweeg- en cultuurcoach ontvangt uw vraag en zorgt vervolgens dat deze goed terecht komt.

Er zijn verschillende soorten beweeg- en cultuurcoaches met ieder zijn expertise en deskundigheid:

  • Beweegcoach voor gezondheidsstimulering
  • Beweegcoach in het sociale domein
  • Beweegcoach voor verenigingsondersteuning
  • Beweegcoach in het basisonderwijs
  • Beweegcoach voor naschools aanbod
  • Cultuurcoach educatie
  • Cultuurmakelaar

Expertise van een beweeg- of cultuurcoach is inzetbaar in andere gebieden mocht daar vraag naar zijn.

Vier gebieden

De Fryske Marren is in vier verschillende gebieden opgedeeld:

Gebied Joure
Contactpersoon: Lonneke Post
Dorpen: Akmarijp, Broek, Goingarijp, Haskerhorne, Joure, Nijehaske, Oudehaske, Snikzwaag, Terherne en Terkaple.

Gebied Sint Nicolaasga:
Contactpersoon: Nathalie Wijnalda
Dorpen: Boornzwaag, Dijken, Doniaga, Idskenhuizen, Langweer, Legemeer, Oldeouwer, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotsterhaule, Rotstergaast, Rottum, Scharsterbrug, Sintjohannesga, Sint Nicolaasga, Teroele, Tjerkgaast.

Gebied Lemmer:
Contactpersoon: Richard Hamstra
Dorpen: Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer en Oosterzee.

Gebied Balk:
Contactpersoon: Jurjen Bosch
Dorpen/stad: Bakhuizen, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudemirdum, Oudega, Ruigahuizen, Rijs, Sondel, Sloten en Wijckel.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

De aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG-aanpak) is een belangrijk programma dat door de beweegcoach, de JOGG-regisseur wordt uitgezet binnen gemeente De Fryske Marren. Dit programma richt zich op 0-19 jarigen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie is terug te vinden op de website van beweeg- en cultuurcoaches.