Belastingen

De gemeente heft een aantal belastingen. Deze belastingen vormen samen met geld vanuit het rijk de financiële basis voor de gemeente. Welke gemeentelijke belastingen er zijn, hoe hoog deze zijn en hoe u deze kunt betalen of kwijtschelding aan kunt vragen leest u op deze pagina.

WOZ-waarde

De gemeente bekijkt elk jaar wat de waarde is van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. Hier wordt een taxatieverslag van gemaakt.

Belastingaanslag

Wat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Betalen of kwijtschelding aanvragen

U wilt meer informatie over het betalen van uw belasting of hoe u kwijtschelding aan kunt vragen.

Bereken en vergelijk uw lokale lasten

U kunt uw gemeentelijke lasten berekenen via de Coelo Lokale Lasten Calculator. Hier kunt u de lokale lasten gemakkelijk bekijken en vergelijken met andere gemeentes.