Belasting betalen

U heeft een aanslagbiljet ontvangen. Hier leest u meer over de betaalmogelijkheden.

Automatische incasso

Een automatische incasso wordt ook een machtiging genoemd. Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in 8 termijnen afgeschreven.

Automatische incasso is mogelijk voor de volgende belastingen waar u één aanslag voor krijgt (gecombineerde belasting):

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Forensenbelasting

Machtigingskaart aanvragen

U stuurt de groene machtigingskaart op. Daarmee geeft u de gemeente toestemming de gecombineerde belasting voortaan automatisch af te schrijven. U hoeft de kaart maar één keer op te sturen.

Machtigingskaart aanvragen

Stopzetten machtiging

U kunt uw machtiging altijd stopzetten. Dat regelt u met de rode kaart Intrekken Machtiging. Als u de kaart niet meer heeft, kunt u deze aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 05 14.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een ander rekeningnummer, geef dat dan aan de gemeente door. Eerst stuurt u de kaart Intrekken Machtiging op. Daarna geeft u met de groene uw nieuwe rekeningnummer door.

Niet eens met een incasso?

Dan kunt u die laten terugboeken. Dat heet storneren en regelt u zelf via uw bank.

Acceptgiro

Heeft u geen machtiging afgegeven? Dan ontvangt u een acceptgiro.