Aansprakelijk stellen

Hebben wij schade bij u veroorzaakt? Of vindt u dat we hier schuldig aan zijn? Dan kunt u ons schriftelijk aansprakelijk stellen.

We kunnen bijvoorbeeld aansprakelijk zijn bij achterstallig onderhoud aan openbare wegen, maar ook bij ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt door onze medewerkers met gemeentelijke voertuigen. Ook als we niet of onvoldoende waarschuwen voor werkzaamheden kunnen we aansprakelijk zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.

We zijn pas aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid. We moeten aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Indien u wettig en overtuigend bewijs kunt leveren dat we onjuist hebben gehandeld of nalatig zijn geweest dan moeten we de schade vergoeden.

Procedure

De procedure voor de afhandeling van uw schadeclaim gaat als volgt:

 • U stuurt uw schadeclaim door middel van het volledig ingevuld schadeformulier aansprakelijkstelling naar ons toe. In uw schadeclaim beschrijft u wat er is gebeurd en welke schade u hebt opgelopen. Voeg bewijs toe van uw schade.
 • Geef in de schadeclaim duidelijk aan waarom u ons aansprakelijk stelt voor uw schade.
 • Wij beoordelen daarna uw schadeclaim. Enkel een volledig ingevuld schadeformulier met aanvullend bewijs wordt in behandeling genomen en beoordeeld.
 • Vinden wij dat er sprake is van schade door ons toedoen of nalaten? Dan krijgt u de schade geheel of gedeeltelijk vergoed.

Schadeclaim indienen

U meldt uw schade aan ons via ons schadeformulier aansprakelijkstelling. Dit formulier vindt u onderaan deze tekst. Wij ontvangen graag de volgende gegevens om te beoordelen of we schuldig zijn voor de schade.

 • Datum, tijdstip en adres waar de schade is ontstaan.
 • Reden waarom u vindt dat wij aansprakelijk zijn.
 • Foto’s van de schade en eventueel van de omgeving waar de schade is ontstaan.
 • Een factuur, offerte of nota voor het herstel van de schade.
 • Getuigenverklaring (niet verplicht).

Het schadeformulier, inclusief mogelijke bijlagen, stuurt u per post of e-mail naar gemeente De Fryske Marren, cluster juridische zaken.

Vervolg

U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.

 • We kunnen u om aanvullende informatie vragen via e-mail of een brief.
 • U krijgt bericht als we een standpunt hebben kunnen bepalen of als er meer tijd nodig is.
 • Als wij uw aansprakelijkstelling erkennen, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als wij uw aansprakelijkstelling afwijzen, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering als u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor komend jaar.