Vergaderingen

Op deze pagina leest u meer over de vergaderingen van de gemeenteraad van De Fryske Marren. Over de agenda's en stukken, live uitzendingen, vorm van de vergadering en de vergaderdata voor 2019.

Uitzendingen Debat en Beslút (Raadsvergadering)

De onderdelen Debat en Beslút van de raadsvergaderingen worden live uitgezonden via webcast. U kunt dus tijdens de vergadering al meekijken en luisteren naar de vergadering. De bijbehorende stukken kunt u daar ook terugvinden.

- Live vergadering volgen -

Het onderdeel Petear wordt niet uitgezonden omdat dit niet altijd in de raadszaal van het gemeentehuis gehouden wordt. Het Petear wordt niet uitgezonden maar wel opgenomen. De opnamen worden uitsluitend gebruikt voor opleidingsdoeleinden.

Achteraf terugkijken

Alle vergaderingen vanaf 2014 tot en met 2018 (commissies en gemeenteraad) zijn terug te kijken. Vanaf 2019 kunt u ook de onderdelen Debat en Beslút terugkijken. U kunt de vergaderingen per agendapunt terugkijken en direct de bijbehorende stukken meelezen.

Agenda's en stukken Petear, Debat en Beslút (Raadsvergadering)

Alle stukken en agenda's van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad (Petear, Raadsvergadering) zijn ook te raadplegen via de site iBabs.eu. Hiervoor moet u inloggen bij iBabs.eu. U kunt daar ook alle agenda's vanaf 2014 terugvinden en doorzoeken.

Inloggen op iBabs.eu

Om de agenda's en stukken te kunnen inzien kunt u inloggen via deze Link met onderstaande gegevens.

  • site: dfm
  • login: burger
  • wachtwoord: burger

Vergaderstukken op uw tablet of smartphone

De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Die app heet iBabs-pro. Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar. De app is te downloaden via de appstore, windows store en google play. Na installatie kunt u inloggen met de gegevens hierboven.

De mogelijkheden van de app

  • Openbare stukken van het Petear en de raadsvergadering inzien.
  • Videofragmenten van raadsvergaderingen bekijken.
  • Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf januari 2014.

Vergaderstructuur in 2019

De gemeenteraad heeft sinds 1 januari 2019 een nieuwe vergaderstructuur: De vergadering van de raad is verdeeld in drie onderdelen: Petear, Debat en Beslút. De aanvangstijd van de vergaderingen is 19:30 uur. Al deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis in Joure, Heremastate 1. De onderdelen Debat en Beslút van de raadsvergadering worden ook live uitgezonden via de webcast.

Petear

In dit gesprek wil de raad zich een beeld vormen over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen. Hiervoor wordt u (als het onderwerp u aangaat) uitgenodigd om uw verhaal/standpunt duidelijk te maken en om vragen van raadsleden te beantwoorden. Uiteraard kunt u, als u geen uitnodiging ontvangt, u zelf ook aanmelden als meespreker.

In het Petear wordt geen debat gevoerd.

Debat

Op dezelfde dag als het Petear vindt een raadsvergadering plaats over de agendapunten van het vorige petear. In deze vergadering vindt het debat plaats tussen de fracties. In deze fase kunnen er door de fracties ook moties en amendementen worden ingediend. In principe wordt over alle onderwerpen uit het Debat dezelfde avond een besluit genomen, maar het kan ook zijn dat de besluitvorming twee weken later plaatsvindt omdat een meerderheid van de raad besluit dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming door b.v. te weinig informatie of nog onbeantwoorde vragen.

Beslút

Deze fase is gericht op het nemen van het uiteindelijke besluit. Er vindt in dit deel geen discussie/debat meer plaats, maar slechts besluitvorming, eventueel met een stemverklaring. Bij uitzondering kunnen stukken naar een volgend Beslút worden doorgestuurd.

Voorstellen worden alleen aangenomen als de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt.

Besluitenlijst

In de besluitenlijsten vindt u de besluiten die zijn genomen door de raad.

Opnames tijdens Debat en Beslút

Tijdens de vergaderingen worden in de raadszaal beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

Gast van de raad

U kunt zich ook aanmelden als "Gast van de raad"

Agenda 2019

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Joure, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. De aanvangstijd van de vergaderingen is 19:30 uur.

Attendering van nieuwe agenda

U kunt een melding ontvangen van het komende Petear en de raadsvergadering. U ontvangt dan een mail met daarin een link naar de gepubliceerde vergaderingen op onze website. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar griffie@defryskemarren.nl.

Hieronder ziet u een overzicht van de vergaderingen in deze maand. Het overzicht van alle vergaderingen is vermeld op het onderstaande "Schema bestuurlijke besluitvorming 2019". De agenda's worden tenminste 1 week voor de vergadering gepubliceerd.

Overzicht vergaderingen 2019

Overzicht van de vergaderdata van de gemeenteraad in 2019

Juli 2019

datum aanvang vergadering opmerking
1 juli 19.30 uur Fractievergaderingen neem contact op met de fracties
3 juli 14:00 uur Raadsvergadering Jaarstukken en Kadernota
8 juli 19:30 uur Fractievergaderingen neem contact op met de fracties
10 juli 19:30 uur Petear
10 juli 20:30 uur Raadsvergadering

 (klik op het icoontje om de agenda te openen)

Top