Leden van de rekenkamer

In De Fryske Marren bestaat de rekenkamercommissie uit 3 leden:

  • de heer G.P. Vermeulen RA (voorzitter)
  • mevrouw dr. A.E. Jorna (lid)
  • de heer ir. R.M. Bakker (lid)

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de secretaris, de heer R.M. Koster.

 Leden Rekenkamercommissie

Van links naar rechts: Geert Pieter Vermeulen, Annelies Jorna en Roland Bakker

Geert Pieter Vermeulen

De heer Vermeulen (Sneek, 1958) is na het voltooien van de HEAO (BE) in 1982 gaan studeren bij het NIVRA en studeerde daar in 1991 af als registeraccountant. In de periode 1999 tot en met 2001 heeft hij de postdoctorale opleiding Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden en Nyenrode voltooid. Daarna heeft hij een belangrijk deel van de bachelor opleiding Nederlands recht aan de Universiteit Leiden gevolgd.
Aansluitend volgde hij opleidingen op het terrein van operational audit, communicatie, toezicht, onderhandelingstechnieken en interviewtechnieken.
Op dit moment is hij actief in het onderwijs en in diverse bestuurlijke - en toezichthoudende functies in meerdere sectoren.

Annelies Jorna

Mevrouw Jorna (1959) studeerde Andragogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en is na haar studie in 1994 aan deze universiteit gepromoveerd. Ze is werkzaam geweest in de wereld van zorg en welzijn, als onderzoeker en ook als projectleider. Sinds 2001 is Annelies werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de eerste jaren als bestuurssecretaris van de Algemeen Directeur van de P.I. Noord (met penitentiaire inrichtingen in Groningen, Leeuwarden en Hoogeveen) en sinds 2005 als onderzoekscoördinator op het hoofdkantoor van deze dienst in Den Haag.

Roland Bakker

De heer Bakker (1976) studeerde Economie aan de Wageningen Universiteit en is sinds 2006 actief op het terrein van bedrijfsvoering en (beleids)control bij de rijksoverheid en de provincie. Roland is werkzaam geweest bij de provincie Overijssel en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en trad daarnaast op als docent voor de Rijksacademie van het ministerie van Financiën. Op dit moment is Roland Bakker manager van het team subsidie en inkoop bij de provincie Drenthe.

Top