Griffie

De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden bij het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. 

De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.

email griffie
 

Griffiemedewerker

Ciska Kooke-Veltman

griffiemedewerker

c.kooke@defryskemarren.nl
0513 - 239 028

Hillie Heijnen

griffiemedewerker

h.heijnen@defryskemarren.nl
0513 - 239 027

Heleen van Dijk - Beekman

Griffier


h.vandijk@defryskemarren.nl
0513 - 239 025
06 - 22776426
 

Reinoud Koster

plaatsvervangend griffier en commissiegriffier


Contact
r.koster@defryskemarren.nl
0513 - 239 026
06 - 18479622
 

Top