Griffie

De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden bij het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. 

De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoekt u als inwoner of instantie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.

E-mail griffie: griffie@defryskemarren.nl
 

Heleen van Dijk-Beekman

griffier

h.vandijk@defryskemarren.nl
0513 - 239 025
06 22 77 64 26
 

Hillie Heijnen

griffiemedewerker

h.heijnen@defryskemarren.nl
0513 - 239 027

Reinoud Koster

plaatsvervangend griffier en commissiegriffier

r.koster@defryskemarren.nl
0513 - 239 026
06 18 47 96 22
 

Foto Ciska Kooke

Ciska Kooke-Veltman

griffiemedewerker

c.kooke@defryskemarren.nl
0513 - 239 028

Top