De raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en is rechtstreeks door de inwoners van De Fryske Marren gekozen. Om de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De raad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid. Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college van burgemeester en wethouders te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad zijn.
 

Raadsleden

De gemeenteraad van De Fryske Marren bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 9 partijen. Wie zitten er in de gemeenteraad?

Griffie

Raadsleden en -fracties worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de raadsgriffier en de griffie.

Fracties

De fracties (partijen) bereiden zich voor op de vergaderingen in de fractievergaderingen.

Top