De raad op pad

De raad op bezoek bij stad en dorpen

Dorpen en woonkernen kunnen zichzelf voor een bezoek aanmelden bij de raad van De Fryske Marren. De gemeenteraad wil namelijk op bezoek bij de stad en de dorpen in de gemeente De Fryske Marren. Zo is dat vastgelegd in een nota die over het betrekken van de burgers bij de besluitvorming gaat en over de communicatie van de raad.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelding van uw stad of dorp voor een bezoek van de gemeenteraad of voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail naar griffie@defryskemarren.nl of telefonisch via 0513 - 239 030.

Top