Zin hebben en geven (21-06-2019)

Dit item is verlopen op 21-06-2020.
Afbeelding Fred Veenstra

De burgemeester van Barneveld stuurde deze week een brief aan alle deelnemers aan het congres van de vereniging van Nederlandse Gemeenten dat eerder deze maand in zijn gemeente werd gehouden. In die brief herhaalde hij nog eens wat hij tijdens de opening van het congres zei. “Besturen is mensenwerk” was het thema. En volgens collega Van Dijk betekent dit dat je er als bestuurder zin in mag hebben, dat je zin aan je werk mag geven en dat het daardoor ook zinvol wordt. Iets om over na te denken: drie maal zin, in een aantal betekenissen van het woord.

Misschien moeten bestuurders proberen om iedere week maar eens op deze manier terug te kijken; hoe ging het in de afgelopen week, was het leuk, maar vooral, heb ik iets kunnen doen wat voor anderen betekenis heeft? Als je dan je nog eens bekijkt wat er in de afgelopen dagen is gebeurd dan is de conclusie dat niet alles leuk en zinvol was. Een vergadering waarvan na afloop de vraag is wat het nu echt heeft opgeleverd. Een bericht in de media dat zo eenzijdig is dat je graag een reactie had gegeven. Dat soort dingen. Maar daartegenover staan, ook deze week weer, heel veel andere zaken.

Afgelopen woensdag bracht de nieuwe bestuursvoorzitter van het COA een bezoek aan het azc in Balk. En in overleg met de manager van het azc hadden we besloten dat het goed zou zijn om niet alleen met de COA-medewerkers te spreken, maar ook plaatselijk belang, het onderwijs en de gemeente erbij te betrekken. Zo heeft de COA-baas een goede indruk gekregen van de bijzondere situatie in Balk. De discussie rond de opening, de sluiting én de heropening is van alle kanten belicht. Maar ook konden we vertellen dat ondanks dat rare proces ook nu weer heel veel vrijwilligers uit het dorp betrokken zijn bij de begeleiding van de asielzoekers en dat de scholen er weer de schouders onder zetten om goed onderwijs te geven. En we hebben meegegeven dat dit bijzondere proces ook meer geld kost voor bijvoorbeeld de extra lokalen die de basisschool nodig heeft. Een goed werkbezoek dat vast een vervolg krijgt.

Onze gemeente is sinds kort lid van het P-10 netwerk. Een club van inmiddels 20 grote plattelandsgemeenten. Een delegatie vanuit het college mocht tijdens de ledenvergadering vertellen wie en wat De Fryske Marren is. Het is niet alleen leuk, maar ook zinvol dat we hier aan meedoen. De P-10 is inmiddels een belangrijke club als het gaat om het behartigen van de belangen van het platteland binnen de VNG, maar ook en vooral bij het kabinet en de Tweede Kamer. En omdat de leden allemaal met dezelfde vraagstukken te maken hebben kan er veel kennis worden uitgewisseld.

Zelf vond ik het zinvol om op bedrijfsbezoek te gaan. Het is goed om te zien wat er achter de voordeur van bedrijven gebeurt, maar het is nog beter om de relatie tussen bedrijven en de gemeente te verbeteren en bedrijven met elkaar in contact te brengen.

En zinvol, maar vooral ook leuk was de ontmoeting met een aantal collega’s. De jaarlijkse terugkomdag van een intervisiegroep. Deze keer in Lemmer met een bezoek aan het Woudagemaal en een vaartocht met de LE50, de mooie Lemsteraak. Een ontspannen bijeenkomst met goede gesprekken over hoe we ons werk doen en hoe zich dat verhoudt tot je privéleven.

Volgende week weer een blog “langs de meetlat van zin”.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.