Weblog burgemeester: oranjekoek (09-09-2016)

Dit item is verlopen op 16-09-2016.
Foto van oranjekoek

Deze week mocht ik in het nieuwe asielzoekerscentrum in Balk de eerste bewoners welkom heten. Dat gebeurde met oranjekoek en een knuffel voor de kinderen. In de media was er veel aandacht voor.

Je kon er op wachten, en ja hoor, al snel kwam bij de gemeente een mail binnen van een meneer die onlangs vanuit Groningen naar onze gemeente was verhuisd. Hij was niet met oranjekoek en een knuffel ontvangen. Er is een bestuurlijk verantwoorde mail teruggestuurd. Maar tegelijk vraag ik me af of we niet gewoon steviger hadden moeten antwoorden. Ik bedoel maar, als de premier “pleur op” als antwoord in petto heeft is er meer mogelijk. Hebben we niet gedaan, maar laat ik u deelgenoot maken van het antwoord dat in mij opkwam.

We hadden meneer kunnen schrijven dat hij zich bij de vreemdelingenpolitie had kunnen melden. Hij had asiel kunnen vragen, en waarom zou je dat een Groninger niet gunnen, om vervolgens naar Balk gestuurd te worden. In Balk zou hij dan vriendelijk zijn ontvangen en daarna een bed toegewezen hebben gekregen. Een bed in een kleine unit waarin zeven andere asielzoekers verblijven. Zeven andere mensen die soms verschrikkelijke gebeurtenissen in hun eigen land hebben meegemaakt en met een paar schamele bezittingen de lange tocht naar een beter leven hebben ondernomen. Hij moet dan ook met de medebewoners afspraken maken over wie boven of onder in het stapelbed slaapt of wie wanneer op de enige kleine bank in de unit mag zitten. Voor de anderen zijn er slechts harde stoelen. Onze Groninger meneer mag hopen dat hij aan een activiteit mag meedoen. Want anders ligt al snel de verveling op de loer. En verder mag hij wachten op de uitslag van de asielprocedure. Dat zou wel eens anderhalf jaar kunnen duren. Maar gelukkig mag hij wachten in Balk. Veel vrijwilligers staan er klaar om de bewoners van het azc te helpen en hen een plezierige tijd te bezorgen. Wie weet zijn er voor de Groningers Friese lessen.

Wat ik maar wil zeggen: soms zou je willen dat mensen iets langer nadenken over wat ze menen te moeten beweren. Op 24 september is er een open dag in alle azc's, dus ook in Balk. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. En dat die Groninger meneer ook komt. Hij zal daarna waarschijnlijk nooit meer bij de gemeente om oranjekoek vragen. Ik denk dat hij het bij de volgende open dag zelf meeneemt voor de nieuwe inwoners van het Balkster azc. Groninger koek mag natuurlijk ook.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.