Wat haalde de nieuwjaarstoespraak niet? (10-01-2020)

Burgemeester houdt zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020

De eerste week van het nieuwe jaar staat altijd in het teken van nieuwjaarswensen, van terugkijken op het afgelopen jaar en van vooruitkijken naar wat komt. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik al verschillende onderwerpen kort benoemd. In zo’n toespraak kan niet alles uitgebreid aan de orde komen, de receptie moet immers niet te lang worden onderbroken. Daarom in de eerste blog van dit jaar nog een aantal aanvullingen.

Veel collega’s hebben het in hun toespraken gehad over vuurwerk en de overlast die mensen ervaren. En de ellende en ongelukken die het met zich meebrengt. Moet je het knalvuurwerk en de pijlen rigoureus verbieden, en daar zie je langzamerhand een meerderheid voor ontstaan, of mogen we ook vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om oud en nieuw een feest te laten zijn? Nu zelfs de vuurwerkbranche de oproep voor een verbod op knalvuurwerk steunt zal er denk ik snel een besluit worden genomen. Vaak hoor je dat het in de (grote) steden met oud en nieuw erger is dan op het platteland. En als je de beelden van grote vuren en autobranden ziet dan lijkt dat ook zo. Het was in De Fryske Marren relatief rustig, maar ook in onze gemeente deden zich situaties voor die niet door de beugel kunnen. Bij de politie en bij de gemeente kwamen verschillende klachten binnen over vuurwerkoverlast. Ook bij ons moesten politie en brandweer uitrukken voor enkele ‘vreugde’vuren en ook hier kwamen een paar mensen in het ziekenhuis terecht. Kennelijk worden mensen heel agressief na een grote alcoholconsumptie. En tijdens hun controleronde zijn onze handhavers ook bejegend op een manier die niet te tolereren is. Daarover ga ik met de betrokkenen in gesprek. Uit de evaluatie van de jaarwisseling komen ongetwijfeld weer zaken naar voren waar we volgend jaar meer aandacht aan moeten besteden. En dat doen we om het voor zoveel mogelijk mensen een feestelijk gebeuren te laten zijn.

Ik sprak ook over ons proces om de begroting weer op orde te krijgen. Dat is voor 2020 gelukt, maar hoe komt het daarna? We zijn nu al bezig om de verschillende scenario’s voor 2021 en verder in kaart te brengen. Maar het is heel onzeker hoe het Rijk de komende jaren de vergoedingen voor gemeenten gaat berekenen, nog los van de vraag of er extra geld voor de jeugdzorg komt. En dan hebben we het nog niet eens over andere nieuwe taken die op gemeenten afkomen. Klimaat en energie, de Omgevingswet, de nieuwe Wet Verplichte GGZ, enz. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei onlangs: “Zonder geld geen nieuwe taken.” Maar we zullen als gemeenten wel heel sterk in onze schoenen moeten staan om bij elke nieuwe taak de strijd met het Rijk over het geld aan te gaan. Wie weet is het idee van mijn Heerenveense collega Tjeerd van der Zwan, om het eigen belastinggebied van gemeenten groter te maken (en dat van het Rijk dus kleiner), zo gek nog niet.

En zo waren er meer onderwerpen in de toespraak die een verdere uitwerking verdienen. Dat kan volgende week!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.