Verkiezingen en perspectief (10-02-2017)

Dit item is verlopen op 10-02-2018.
Afbeelding verkiezingen

Volgende week gaan de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart de deur uit. De bemensing van onze 45 stembureaus is geregeld. Extra maatregelen worden genomen nu de uitslag met de hand moet worden berekend. Als gemeente zijn we er dus klaar voor.

En de lijsttrekkers van de 28 partijen die aan de verkiezingen meedoen zijn ook begonnen met hun campagnes. Deze week het eerste lijsttrekkersdebat, in Groningen. Tijdens dat debat, en in de media, worden de nodige beloftes gedaan die de kiezer moeten verleiden tot een stem op een bepaalde partij. Miljarden voor de ouderenzorg, meer buurtagenten en minder gaswinning, om er maar een paar te noemen. Natuurlijk hoort bij verkiezingen dat er beloftes voor de korte termijn worden gedaan, maar je zou ook willen dat er door de politici wordt gesproken over de visie die ze op ons land en de wereld hebben. Hoe ziet Nederland er over tien jaar uit, hoe zorgen we dat onze jongeren na hun studie werk krijgen, hoe integreren verschillende bevolkingsgroepen, welke rol speelt Europa, dat soort vragen. Met een antwoord op dergelijke vragen schetsen politici een perspectief. En een perspectief geeft niet alleen een reden om op een partij te stemmen, het kan mensen ook een houvast bieden voor de toekomst.

In een paginagroot artikel in het Friesch Dagblad betoogde collega Liemburg uit Littenseradiel dat mensen helemaal geen behoefte hebben aan meer democratische mogelijkheden als referenda of meebeslissen via een burgerpanel. In haar visie hebben mensen behoefte aan politici die perspectief bieden in onze snel veranderende wereld. Hoewel ik wel degelijk een ontwikkeling zie die zal leiden tot nieuwe vormen van burgerparticipatie, ben ik het wel met de conclusie van mw. Liemburg eens. Politici die perspectief bieden, een lange-termijn visie hebben op onze samenleving, hebben meer te bieden dan degenen die al kibbelend met feiten en alternatieve feiten over elkaar heen buitelen. Politici hebben last van opportunisme en scoringsdrift, de media storten zich graag op proefballonnen en relletjes en de kiezers worden steeds grilliger. Prof. Eijffinger noemt het de "Bermudadriehoek van het kortetermijndenken".

Maar hoe voorkomen we dat we steeds dichter bij die driehoek terecht komen en uiteindelijk ten onder gaan? Ab Klink, voormalig minister, deed er recent een paar behartenswaardige uitspraken over. We hebben mensen nodig, binnen maar ook buiten de politiek, die de zorgen en dilemma's waar mensen mee zitten vertolken en met een agenda voor de lange termijn komen die wel perspectief biedt. Dat zullen geen gemakkelijke oplossingen zijn. En dus moeten de echte leiders niet mensen naar de mond praten, maar voorop lopen. Of het nu gaat om duurzaamheid, werkgelegenheid of de mondiale vluchtelingenproblematiek. Charismatische politici die met werkelijke oplossingen komen krijgen, daar ben ik van overtuigd, veel mensen achter zich.

En ze zijn er, ook nu. Ik hoop dat ze de komende weken in de campagne de kans krijgen om het dringend nodige perspectief te bieden.

Weblog burgemeester Fred Veenstra