Van Den Helder via Ameland naar Den Haag (13-09-2019)

Dit item is verlopen op 13-09-2020.

Schreef ik vorige week nog over ons bezoek aan het zeer geslaagde Democratiefestival in Nijmegen, deze keer kan ik het hebben over werkbezoeken aan allerlei andere delen van het land. Als burgemeester kom je nog eens ergens. De afgelopen dagen heb ik weinig achter mijn bureau gezeten. En dat heeft zo zijn voordelen. Leren van de manier van werken in andere gemeenten en goede gesprekken met andere bestuurders leiden immers tot inspiratie voor het werk in eigen huis.

Op vrijdag was ik de hele dag in Den Helder. Met negen collega’s op bezoek bij burgemeester Koen Schuiling. Hij vertrekt overigens eind september om naar Groningen te gaan. We hadden onze jaarlijkse reünie van “het burgemeestersklasje” van 2010. In dat jaar zijn we met dit werk begonnen, hebben samen de eerste cursussen gevolgd. We zien elkaar nog ieder jaar. Om te praten over hoe het gaat, wat de uitdagingen in eigen gemeente zijn, maar vooral ook om te zien welke zaken in de gemeente van de gastheer of gastvrouw spelen. En in Den Helder is veel te zien. Een stad die na jaren van stilstand en politiek gedoe nu volop in ontwikkeling is. Hoe is dat gekomen en welke rol kan een burgemeester daarbij spelen. Daar ging het over en daar heb ik het nodige van opgestoken. Maar we brachten ook een bezoek aan de marine, al heel lang verbonden met Den Helder. De marine legt een fors beslag op de ruimte in en rond de stad, brengt heel veel werkgelegenheid met zich mee, maar het is ook een organisatie die groeit en krimpt, afhankelijk van Haags beleid. Ook goed om te zien hoe een gemeentebestuur daar mee heeft te leven maar ook invloed op probeert uit te oefenen.

In mijn rol als voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten mocht ik een dag op Ameland zijn. De bestuursvergaderingen worden telkens in een ander gemeentehuis gehouden en er vindt aansluitend altijd een gesprek met het college van B en W van die gemeente plaats. Ameland was deze keer aan de beurt. In onze vergadering ging het over zaken als de relatie met de provincie, de energiestrategie en de problematiek rond de stikstof, het PAS-probleem. Dat laatste thema kwam ook in het gesprek met het Amelander college aan de orde. Want ook daar staan de nodige ontwikkelingen op stapel waarbij de stikstof een belemmerende rol kan spelen. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt. En vanuit onze provincie gaat er ook een wethouder deelnemen aan een landelijke werkgroep om de gemeentelijke belangen in de gaten te houden. Het weer was helaas te slecht om met een boswachter door het duingebied te wandelen om een stuk natuurontwikkeling te bekijken. Maar een door burgemeester Van Klaveren snel geregel gesprek met een jutter in zijn juttersschuur bood weer een heel andere blik op het eilander leven.

En dan Den Haag. Ik mag de Friese vertegenwoordiger zijn in de commissie Bestuur en Veiligheid van de Ver. Nederlandse Gemeenten. Deze week vergaderden we over heel verschillende onderwerpen. Hoe zorg je dat gemeenteraden invloed houden op het werk van allerlei gemeenschappelijke regelingen, zonder de efficiency van de regelingen aan te tasten. Hoe gaat het met de verbeteringen in ons verkiezingsproces; hoe zorgen we ook zonder stemcomputers dat verkiezingen goed verlopen en de uitslag er snel is. Bij het behandelen van de wijzigingen in de model-APV heb ik gepleit voor heldere regels rond lachgas, waar volgens mij veel gemeenten op zitten te wachten. We zullen eerst echter uitspraken van het ministerie van Volksgezondheid moeten afwachten. Ook heb ik de VNG gevraagd om actie te ondernemen in de problemen rond het CBR. Ik ontmoet ook in De Fryske Marren ouderen van wie het rijbewijs verloopt terwijl ze vanwege de trage afwikkelingen van medische keuringen absoluut geen zicht hebben op verlenging van het rijbewijs. Dat tast de bewegingsvrijheid van veel mensen aan. En daar zou de regering toch met een snelle tijdelijke oplossing moeten kunnen komen. Wie weet helpt de druk vanuit de VNG.

Het reizen gaat nog even door. Dit weekend bezoekt een delegatie uit De Fryske Marren onze partnergemeente Drolshagen in Duitsland. In juni stonden we hier stil bij onze 50-jarige vriendschapsrelatie. Nu doen we dat in Drolshagen. Volgende week meer daarover.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.