Twee waarnemingen (21-09-2018)

Dit item is verlopen op 21-09-2019.
Afbeelding tommy

Terwijl in Leeuwarden duizenden mensen De Stormruiter bezoeken, een voorstelling waarin acteurs, muzikanten en paarden tot prachtig samenspel komen, hebben we in eigen gemeente ook een aantal culturele pareltjes. Wat hebben we genoten van Tommy, de Friese versie van de rockopera van The Who. Indrukwekkend. En wat is het park Herema State een mooie locatie voor dergelijke voorstellingen.

In Rijs kunnen we naar Lûd, geluidskunst in het bos. Er wordt door de kunstenaars een heel nieuwe dimensie aan de boswandeling gegeven. De manier waarop er hier via klanken aandacht is voor allerlei actuele thema’s leidt bij de bezoeker tot nadenken. En er zullen de komende maanden nog veel meer mooie voorstellingen zijn, in Lemmer, Joure en andere plaatsen. De Fryske Marren doet dit jaar volop mee aan Kulturele Haadsted. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we door de grote inzet van verenigingen, kunstenaars en heel veel mensen een meer dan gemiddelde bijdrage leveren aan de provinciale culturele agenda. Daar kunnen we best trots op zijn en ik hoop dat we deze culturele activiteit de komende jaren kunnen volhouden.

Er is nog een heel ander onderwerp waarop we het best goed doen. Met de gemeenteraad hebben we deze week een avond over integriteit gesproken. Dat deden we op de dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Wie dat kamerdebat een beetje heeft gevolgd heeft gezien dat er volksvertegenwoordigers zijn die zich er niet voor schamen om collega’s uit te schelden of onfatsoenlijk te bejegenen. Vormen van niet-integer gedrag die eigenlijk niet zouden moeten voorkomen in het hoogste bestuurlijk orgaan van ons land. Met de gemeenteraad hebben we het daar ook over gehad. Integriteit gaat niet alleen over bonnetjes, maar ook over welke functies je wel of niet met elkaar kunt combineren, over de manier waarop je met elkaar omgaat en over de vraag hoe je algemeen belang en eigen belang op een goede manier scheidt. Het is goed om het daar regelmatig over te hebben en elkaar scherp te houden.

Gelukkig hebben we een gedragscode die leidraad voor het gesprek kan zijn. En we konden vaststellen dat die code wel degelijk een rol speelt bij de afwegingen die we maken. Dat is lang niet overal zo. Maar dat het bij ons redelijk gaat is geen reden om het niet meer over integriteit te hebben. Een verkeerde opmerking op de social media of zelfs in de raadzaal is zo maar gemaakt. Maak je de juiste afweging als je voor een bestuursfunctie in een vereniging wordt gevraagd? En durven we elkaar daar dan op aan te spreken?

Ik denk dat de inwoners van onze gemeente recht hebben op een volksvertegenwoordiging die zich bewust is van zijn taak en van de handel en wandel die daar bij hoort. Daarom blijft het gesprek over integriteit op de agenda staan. Ook al doen we het best goed.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.