Sociaal domein of sociale onrust (18-05-2018)

Dit item is verlopen op 18-05-2019.
Fred Veenstra burgemeester

We stonden er weer mooi op in de (social) media. Heel veel gedoe over het tekort op het sociaal domein. Maar ging alles wat we lazen niet vooral over de randverschijnselen en veel minder over de inhoud? Ik krijg, net als raadsleden, ook vragen van inwoners. Men wil graag weten wat er nu precies aan de hand is. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een traplift, scootmobiel of huishoudelijke hulp. Voor 2015 waren rijk en provincie (financieel) verantwoordelijk voor deze taken. Nu doet de gemeente dat. Maar het budget werd vanaf het begin gekort.

Een gemeente staat dichter bij het werkveld en kan dus goedkoper werken was de opvatting van de regering. Maar dat blijkt in de praktijk nog lastig genoeg. Want als gemeente vinden we dat de hulpvraag leidend is en niet ons budget. We zeggen niet dat het geld op is als iemand een noodzakelijke voorziening vraagt. En soms zien we niet eens wat er gebeurt. Wanneer een huisarts een jongere doorstuurt naar de jeugdzorg dan betaalt de gemeente de rekening. De huisarts hoeft vooraf geen toestemming aan de gemeente te vragen. En soms komen de rekeningen langer dan een jaar na de behandeling pas binnen. Het blijkt dus in de praktijk lastig om de inkomsten en de uitgaven in balans te houden.

Heel veel gemeenten worstelen daar mee. En daarom proberen de gemeenten gezamenlijk het rijk te overtuigen van de noodzaak om extra geld te geven. De vraag is of dat gaat lukken. En als het lukt is het maar zeer de vraag of onze gemeente in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Want elders zijn de tekorten nog veel groter. Voor 2018 hebben we in de begroting al extra geld gereserveerd. Maar bij het voorbereiden van de jaarrekening over 2017 kwam het college van b en w er achter dat er een fors tekort was over 2017. In april was het tekort inzichtelijk. Het gaat om ruim vier miljoen euro. Overigens geven we in totaal meer dan 50 miljoen euro uit aan zorgkosten. Dat het tekort steeds groter werd heeft te maken met het feit dat de rekeningen over 2016 en 2017 nog steeds binnen blijven komen. Alle reden dus om te onderzoeken wat er beter kan en of er mogelijkheden zijn om de kosten in de hand te houden. Dat gaat de komende maanden gebeuren zodat we kunnen proberen om in 2019 de financiën meer in balans te krijgen.

We hebben een probleem. We gaan proberen daar op een goede manier een oplossing voor te vinden. Dat gaat vast lukken, zeker als we de aandacht op de inhoud richten. Als we dat doen voorkomen we onrust en daar zijn de inwoners die gebruik maken van de zorg in het sociaal domein mee gediend.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.