Respect (15-09-2017)

Dit item is verlopen op 15-09-2018.
Foto Fred Veenstra

Het was een bijzondere week. Terwijl het buiten stormde en regende werd de politiek in onze gemeente beheerst door de discussie over het leerlingenvervoer. En daarbij gingen de zeeën hoog. Vooral in de pers, op social media en via de mail. In felle bewoordingen ging een aantal mensen tekeer. Te felle bewoordingen. Normaal gesproken moeten bestuurders en politici er tegen kunnen wanneer ze kritisch worden bejegend. Maar wat mij betreft zijn er grenzen. Die werden nu overschreden.

Daarom vond ik het nodig daar in het openbaar iets van te zeggen. Omdat er in de pers onjuist en onvolledig uit mijn verklaring tijdens de commissievergadering wordt geciteerd wil ik die verklaring nu ook via mijn blog naar buiten brengen. De tekst die ik maandagavond heb uitgesproken is de volgende:

Ik heb de behoefte om, als voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van benw, maar ook intrinsiek, als persoon, voor de behandeling van het volgend agendapunt, iets tot u te zeggen.

Dit weekend kwam ik terug van vakantie. Ik heb geprobeerd om alle stukken die voor deze week relevant zijn te lezen en vandaag heb ik daarover met de betrokken mensen gesproken. Daarbij merkte ik dat de discussie over het leerlingenvervoer in de afgelopen dagen hoog is opgelopen. Voor zover die discussie inhoudelijk is, is dat absoluut geen probleem. Integendeel zelfs, hoe inhoudelijker hoe beter. Maar er is ook een ander aspect. Met name via social media en de mail gaat de discussie ook een heel andere kant op.

Wat mij betreft een volstrekt verkeerde en zelfs verwerpelijke kant. Gemeentelijk beleid en uitvoering werden omschreven als een nekschot voor ouders. Kinderen zouden letterlijk een klap in hun gezicht krijgen. Er wordt opgemerkt dat het vandaag letterlijk en figuurlijk nine-eleven is. Uitspraken, al dan niet in een opwelling gedaan, die onjuist en volstrekt buiten proporties zijn. Het is vandaag weliswaar 11 september, maar bij nine-eleven denken we aan terreurdaden die 3000 mensen het leven hebben gekost.

Ik vind dat er met de bewuste uitspraken elementaire fatsoensnormen zijn overschreden. Tot vandaag reageerde ik niet publiek op dergelijke uitlatingen.

Maar ik merk om mij heen dat de uitspraken een enorme impact hebben. Daarom een oproep, over de hoofden van de leden van de commissie heen, om het vanavond en in het vervolg niet opnieuw zover te laten komen. En een oproep om het vanavond over de feiten te hebben. Om te proberen zo objectief mogelijk te zijn. Om een waardige discussie te kunnen voeren, met voortdurend de kinderen, waar het uiteindelijk om gaat, voor ogen.

Tot zover mijn tekst van maandagavond. En daar denk ik inmiddels niet anders over. Integendeel. Van verschillende kanten hoorde ik dat het goed is dat ik dit een keer in het openbaar heb gezegd. En ik werd deze week gebeld door een inwoner. Hij wilde me laten weten dat hij, in een heel andere kwestie, via social media volstrekt onterecht als een oneerlijk persoon wordt neergezet. Het vrat aan hem kon ik merken.

We kunnen niet overal hetzelfde over denken, meningsverschillen mogen er zijn. En de discussie daarover moeten we voeren. Maar wel op basis van feiten. En vooral met respect voor elkaars mening. En ook leden van de gemeenteraad en wethouders hebben recht op dat respect. Wanneer een volgende keer een discussie, al of niet via social media, uit de hand loopt, zal ik opnieuw niet aarzelen om er iets van te zeggen. Met respect natuurlijk.

Weblog burgemeester Fred Veenstra