Politie, brandweer en vluchtelingen (18-03-2016)

Dit item is verlopen op 18-03-2017.
Foto Fred Veenstra

Deze week stond grotendeels in het teken van openbare orde en veiligheid. Overleggen met de brandweercommandant en de politiechef, een bestuursvergadering van de KNRM, enkele vergaderingen bij de veiligheidsregio, maar ook gesprekken over de opvang van vluchtelingen. En het beleidsmatige werd afgewisseld met gesprekken over enkele concrete situaties waarin gemeentelijk ingrijpen nodig is.

In het overleg met de politie kwamen onder andere de woninginbraken aan de orde. De krant meldde het deze week ook al: het aantal inbraken is vorig jaar flink gedaald. En die lijn zet zich dit jaar tot nu toe voort. Dat is mooi. Maar het is geen reden om nu achterover te leunen. Als politie en gemeente blijven we inzetten op preventie. De preventietruck waarin iedereen advies kan krijgen over inbraakpreventie doet de komende tijd weer een aantal dorpen aan. De drugsproblematiek is wel een reden tot zorg. Dus gaat de politie stug door met pogingen zoveel mogelijk hennepkwekerijen op te rollen. Deze week had men weer succes. En in overleg met de jongerenwerkers en andere deskundigen gaan we kijken hoe we onze jeugd nog meer kunnen doordringen van de gevaren van drugsgebruik.

In verschillende overleggen over de brandweer kwam de vergrijzing van ons brandweerpersoneel aan de orde. De gemiddelde leeftijd stijgt. Dat betekent dat er over een aantal jaren een grote uitstroom is. Hoe vullen we de vacatures in, en, ook belangrijk, hoe betalen we de kosten van de benodigde opleidingen? Onze brandweer draait op vrijwilligers. Daar zijn we trots op.

Vorige week was ik bij de jaarlijkse korpsavond van de brandweerploegen van Joure, Langweer en Sint Nicolaasga. Een grote groep enthousiaste mensen die altijd klaar staan en goed geoefend zijn. Dat is mooi om te zien. Maar dat moeten we ook zo zien te houden. Gelukkig stromen er nu nog nieuwe mensen in, maar of dat over een aantal jaren ook nog zo zal zijn? Binnen de Veiligheidsregio Fryslân gaan we hier werk van maken. Werving en opleiding van nieuwe mensen is nodig om de veiligheid van onze inwoners te kunnen garanderen. De provinciale brandweercommandant heeft aangegeven dat hij in gesprek gaat met de KNRM. Hij denkt nog iets te kunnen leren van de manier waarop die organisatie omgaat met de vrijwilligers. Uit eigen ervaring denk ik dat de commandant daar gelijk in heeft.

Ik vind het als burgemeester ook altijd mooi om de beleidsmatige zaken af te wisselen met gesprekken met inwoners over actuele problemen. Dat ging deze week over evenementen, gebiedsverboden, culturele manifestaties en heel veel andere onderwerpen. Meestal kort, concreet en praktisch.

Het was goed dat we gisteren eindelijk bekend konden maken dat de bouwvergunning voor het AZC in Balk is verleend. Daar kan het COA nu aan de slag. Ik verwacht dat rond de zomer de eerste mensen in het nieuwe centrum zullen wonen. Inmiddels weten we uit de berichten van de provinciale "regietafel" dat er in Fryslân niet voldoende opvangplekken zijn. Iedere gemeente zal een tandje bij moeten zetten. Die vraag komt dus ook bij ons terecht. En die vraag is deze week concreet gesteld. De komende tijd gaan we nadenken over een antwoord op die vraag. Ik hoop dat we daar op een goede manier uitkomen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.