Opstartfase (06-04-2018)

Dit item is verlopen op 06-04-2019.
Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Namen we vorige week afscheid van de oude gemeenteraad en installeerden we de nieuwe, deze week waren er al de eerste activiteiten. In onze gemeenteraad, die 31 leden telt, zijn er 12 leden die nieuw zijn. En dat is best even wennen, voor de nieuwelingen, maar ook voor degenen die er al wat langer zitten. Wanneer je nog niet zoveel ervaring hebt met de manier van werken in zo’n raad dan val je misschien van de ene verbazing in de andere.

Daarom heb ik in mijn toespraak bij de installatie gewezen op de “ankers” en “hulplijnen” die raadsleden hebben. Ankers zijn bijvoorbeeld de grondwet en het eigen partijprogramma. En hulplijnen zijn er ook meer dan genoeg. De medewerkers van de griffie ondersteunen de raad, alle ambtenaren zijn graag bereid om vragen te beantwoorden en ook de wethouders en ik gaan graag het gesprek aan. Volgende week zijn er de eerste raadscommissievergaderingen. Daarom zijn we nu al begonnen met een introductieprogramma. Deze week een avond over een aantal basiszaken. Hoe is de gemeente georganiseerd, wat is de taakverdeling tussen raad en college, wat is het verschil tussen een amendement en een motie, en nog veel meer. Maar je moet ook weten hoe je de vergaderstukken op je iPad krijgt en hoe de microfoon in de raadzaal werkt. Een nuttige avond, waarbij er ook nog de gelegenheid was om elkaar wat beter te leren kennen. En binnenkort vervolgen we het programma. Een avond over de gemeentefinanciën en een avond over integriteit. Dat laatste is een steeds belangrijker thema. Wat mag je wel en wat niet als je lid van de gemeenteraad bent. Hoe voorkom je dubbele petten. Het is goed om daar met elkaar over na te denken. Dat gaan we de komende jaren nog een paar keer doen. Als het over integriteit gaat moeten we elkaar scherp houden. En als er een nieuw college is dan gaan we ook als raad en college met elkaar in gesprek. Door goede werkafspraken te maken vergroten we de kans op goede inhoudelijke debatten en dus op goede besluiten.

Het nieuwe college is er echter nog niet. Dat kan ook nog niet, zo vlak na de verkiezingen. Informateur Sander de Rouwe is met partijen in gesprek. Het vormen van een nieuw college is een politiek proces waar de burgemeester zich niet mee bemoeit. Ik wacht dus net als ieder ander het rapport van de informateur af. Zodra de informatiefase klaar is komt er een formatiefase waarin er over de inhoud van een coalitieakkoord wordt gesproken. Zodra dat akkoord er is heeft de burgemeester het recht om er een advies over te geven. Van dat recht maak ik op dat moment graag gebruik. Maar dat zal nog wel enkele weken duren.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.

Naschrift vrijdagmiddag 6 april

De informateur heeft vrijdagmiddag, na het verschijnen van dit blog, zijn eindverslag gepresenteerd. Meer informatie via onderstaande link.