Nog éénmaal zin (05-07-2019)

Dit item is verlopen op 05-07-2020.
Foto van burgemeester Fred Veenstra in Woudagemaal Lemmer

In de afgelopen dagen was ik bij verschillende afscheidsrecepties. Blijkbaar is deze periode van het jaar een passend moment om met pensioen te gaan of te kiezen voor een nieuwe stap in je loopbaan. Binnen onze gemeentelijke organisatie ging één afdelingshoofd met pensioen en koos een ander voor een mooie vervolgstap bij de provinsje Fryslân.

Wanneer je tientallen jaren hebt gewerkt en de AOW-leeftijd hebt bereikt is het fijn om op een mooie manier afscheid van je werk en je collega’s te kunnen nemen. Vooral als je, zoals alle ambtenaren, zinvol werk hebt gedaan en een bijdrage aan een betere samenleving hebt kunnen leveren. Wanneer je na een flink aantal jaren bij de gemeente een mooie baan bij de provincie kunt invullen is dat ook prima. Zeker als dit moment ook nog samenvalt met het aantreden van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Mogen werken aan de uitvoering van een nieuw coalitieakkoord geeft een nieuwe baan een extra accent.

In Leeuwarden nam collega Ferd Crone afscheid. En met de hem kenmerkende snelheid ging hij tegelijkertijd van start als lid van de Eerste Kamer en werd hij bovendien voor een aantal weken benoemd als waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Pensioen past nog lang niet bij Ferd Crone, hoewel hij in Den Haag weer het woord voerde over het pensioenakkoord. Ferd heeft een groot aantal jaren zijn uiterste best gedaan om Leeuwarden vooruit te helpen, om Fryslân op de kaart te zetten en om op landelijk niveau de problematiek van de grote steden op te lossen. Met resultaat. Met zulke collega’s mag je oprecht blij zijn.

In Zaanstad mocht ik een ridderorde uitreiken aan Cor Schuurman. Deze inwoner van Balk nam afscheid als bestuurder van een grote organisatie in de kinderopvang in het gebied rond Amsterdam en Zaanstad. Hij heeft zich jarenlang landelijk  ingespannen voor het verbeteren van de kwaliteit van de opvang. De onderscheiding was dan ook meer dan verdiend. Het bijzondere van zo’n moment is dat je als burgemeester heel vaak degene die een onderscheiding krijgt nog niet kent en dat je, zeker als zo’n afscheidsreceptie elders in het land is, voor iedereen een onbekende bent. Maar zo’n uitreikingsmoment is altijd weer een heel gebeuren, vooral als het tot het laatst een verrassing is gebleven. Dart was ook in dit geval zo. Binnenkort gaan meneer Schuurman en ik nader kennis met elkaar maken. De afspraak is gemaakt. Wie weet waar dat toe leidt.

In de komende weken zijn er nog meer van dit soort momenten. Misschien ook wel met onderscheidingen. Mensen die zich jarenlang voor hun werk en omgeving hebben ingezet hebben een belangrijke bijdrage aan de samenleving geleverd. Ze hebben zinvol werk gedaan.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.