Jaarlijkse tradities (08-11-2019)

Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

In sommige maanden heb je te maken met jaarlijks terugkerende gebeurtenissen en tradities. November is zo’n maand. In iedere gemeente wordt dan de begroting voor het komend jaar behandeld. En het is weer de tijd van de Sinterklaasintochten. Maar er zijn ook minder bekende zaken die toch ieder jaar in november weer aan bod komen.

Het is nu bijvoorbeeld de week van het Nationaal Schoolontbijt. In meer dan 250 gemeentehuizen komt ‘s morgens vroeg een schoolklas op bezoek om samen met de burgemeester te ontbijten. Ooit begonnen om te laten zien hoe belangrijk een goed ontbijt is. Nu wordt er ook een goed doel aan verbonden. Ik mocht vandaag de hoogste groepen van basisschool De Spoarsiker uit Echtenerbrug ontvangen. We hebben ons tegoed gedaan aan lekkere broodjes en gezond beleg en ondertussen een goed gesprek gevoerd. Want de klas had zich goed voorbereid. Een hele serie vragen werd op mij afgevuurd. Natuurlijk kwamen mijn hobby’s en huisdieren aan de orde. Maar het ging ook over de inhoud van het burgemeestersvak en over de toekomst van de kinderen. Sommigen wisten al precies wat ze later wilden worden. En één leerling maakte zich daar nu al zorgen over. “Kan ik later nog wel boer worden” vroeg hij zich af. Er zal ongetwijfeld van alles zijn veranderd als hij volwassen is, maar als je nu al zulke vragen kunt stellen word je later vast een goede boer. Want die blijven we nodig hebben.

Aan het eind mocht ik ze een cheque meegeven voor Het Vergeten Kind, een organisatie die zich inzet om kinderen die uit huis geplaatst zijn of in een problematisch gezin opgroeien een steuntje in de rug te geven. We horen veel verhalen over de jeugdzorg en over de vele kinderen die onze hulp nodig hebben. Dat steuntje in de rug is dus broodnodig en past daarom prima bij het Schoolontbijt.

Een andere traditie is de Trouwe Donateursdag van de KNRM. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is 195 jaar geleden opgericht. Op 11 november. De KNRM krijgt geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van inkomsten van donateurs en schenkingen en legaten. En daarom is het goed om speciaal aandacht te schenken aan de trouwe donateurs. Dat gebeurt ieder jaar op de zaterdag voor of na 11 november op alle stations van de KNRM. Ik mag daarom morgen, als voorzitter van de KNRM in Lemmer, samen met de bemanningsleden weer de mensen uit de regio ontvangen die 50, 60 of 70 jaar trouw hun financiële bijdrage aan de club hebben geleverd. Dat is ieder jaar een mooie gebeurtenis. Iedereen wordt ontvangen, we maken kennis met elkaar en horen de verhalen over de binding die de mensen hebben met de KNRM. Daarna wordt iets verteld over het plaatselijke station. En vervolgens worden de waarderingsspelden uitgereikt. Een aandenken om trots op te zijn. Maar het hoogtepunt van de ochtend is de vaartocht met de reddingboot. Wat de leeftijd van de donateurs ook is, iedereen wil mee om zelf even te kunnen ervaren hoe het is om met de reddingboot het IJsselmeer op te gaan. Alleen daarom al zou je donateur worden. Hierbij een oproep om dat te gaan doen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.