Internationaal bezoek voor LF2018 (25-05-2018)

Dit item is verlopen op 25-05-2019.
Sloten opening fontein

De voorbije week stond vooral in het teken van bestaande contacten versterken en nieuwe contacten leggen. Ik maakte kennis met een nieuwe bankdirecteur en een nieuwe politiechef en voerde de eerste overleggen met onze nieuwe gemeentesecretaris die volgende week met haar werk begint. Ook hadden we een “heidag” met de gemeenteraad en het college om elkaar beter te leren kennen en werkafspraken voor de komende jaren te leggen.

Maar het weekend was bijzonder. Onze gemeente kreeg bezoek van delegaties uit de beide buitenlandse partnergemeenten. Met Drolshagen in Duitsland en Medias in Roemenië onderhouden we al jaren goede banden. Die met Drolshagen bestaat volgend jaar zelfs al 50 jaar. We hadden onze buitenlandse vrienden uitgenodigd om bij de onthulling van de nieuwe fontein in Sloten te zijn. En dat viel mooi te combineren met een aantal bezoeken aan andere culturele activiteiten in het kader van Kulturele Haadsted. Maar ook Empatec kwam aan bod. Empatec, ons regionaal bedrijf voor de sociale werkvoorziening ondersteunt een instelling in Medias waar men ook probeert om mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap een baan en een bestaan te bieden. Waar dat bij ons vanzelfsprekend is, is het dat in Roemenië nog niet. Dus was het goed om het huidige gemeentebestuur van Medias te laten zien hoe wij dit hebben georganiseerd. Cultuur was de hoofdmoot van het weekend. We bezochten The Colorfield Performance in Sloten. Kunstenaar Dirk Hakze heeft een veld met 500 lege doeken neergezet die door mensen mogen worden beschilderd. De eerste resultaten zijn inmiddels te zien, maar als het na de zomer klaar is dan kunnen we vanaf de vestingwal een groots en bijzonder kunstwerk bewonderen.

En dan de fontein. Er is al veel over geschreven en gesproken. Maar de fontein in Sloten is prachtig geworden en het feest rond de opening was dat ook. Veel mensen uit Sloten en wijde omgeving waren erbij en de stemming was prima. De kunstenaars, het echtpaar Orta uit Parijs, mogen trots zijn op het resultaat.

Op zaterdagochtend  bezochten we museum Joure. We hebben niet alleen de ambachtsgeschiedenis van onze omgeving bekeken, maar ook de tentoonstelling Printkeunst. Het ambacht van het drukken van letters en afbeeldingen op papier wordt hierin door internationale kunstenaars gekoppeld aan Kulturele Haadsted. Mooi om te zien en vanwege het internationale karakter ook geschikt voor buitenlandse gasten. En mooi dat deze tentoonstelling in Joure is te zien Die gasten waren tijdens het middagprogramma ook onder de indruk van wat Leeuwarden allemaal biedt. En tijdens het diner hebben de organisatoren van enkele (culturele) evenementen in onze gemeente zich aan de gasten gepresenteerd. Samen hebben we goede gesprekken gevoerd over cultuur, over fossielvrije brandstof, hoe verschillend zaken in onze landen soms zijn geregeld én over thema’s die ons over grenzen heen verbinden.

Waar Kulturele Haadsted al niet goed voor is.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.